Tłumacz Migam

Radni Gminni oraz wójt gminy Rozprza Janusz Jędrzejczyk złożyli ślubowanie

Uroczystą sesję rady gminy zwołał po wyborach, które odbyły się 21 października br., Komisarz Wyborczy w Piotrkowie Trybunalskim. Do czasu wyboru nowego przewodniczącego Rady Gminy Rozprza, obrady prowadził najstarszy wiekiem członek rady: Zdzisław Piątek. Po uroczystym złożeniu ślubowania przez każdego radnego nastąpiły wybory nowego przewodniczącego. Została nim Agata Bartkowska – radna z okręgu 12 (Bagno Łochyńsko). Przewodniczyć będzie radzie przez najbliższe 5 lat. Na jej zastępców wybrano: Józefa Bielasa (radny z okręgu Osiedle Przylesie w Niechcicach) oraz Zdzisława Piątka (radny z okręgu: Ignaców, Cekanów, Romanówka, Stefanówka).  W dalszej części obrad uroczyste ślubowanie złożył wójt Gminy Rozprza Janusz Jędrzejczyk. Funkcję będzie sprawował trzecią kadencję, jednak tym razem na okres 5 lat. Pogratulował on nowym radnym wygranej oraz podziękował za zaufanie jakim obdarzyli go mieszkańcy oddając na niego głos w wyborach. Nowo wybrana przewodnicząca Rady, a także wójt wspólnie zadeklarowali chęć współpracy władzy uchwałodawczej oraz wykonawczej w gminie dla dobra wszystkich mieszkańców. Kolejne 5 lat będzie okresem inwestycji przede wszystkim w infrastrukturę drogową na terenie gminy. Duże inwestycje planowane są również w oświatę. Na 2020 rok zaplanowano zakończenie budowy nowego przedszkola w Niechcicach, a już teraz Gmina Rozprza otrzymała blisko 2 miliony środków unijnych na wyposażenie szkół.

Nowo wybrani radni kadencji 2018-2023 to: Agata Bartkowska- przewodnicząca Rady Gminy, Krzysztof Biegański, Józef Bielas – zastępca przewodniczącej, Tomasz Gemel, Robert Kabziński, Jolanta Krupa, Hubert Łukasik, Andrzej Matuszczyk, Piotr Misztela, Małgorzata Nowakowska, Małgorzata Olczyk, Anna Pawłowska, Zdzisław Piątek -zastępca przewodniczącej, Stanisław Rębeliński oraz Teresa Sikorska.

            Nowością od tej kadencji rady jest wprowadzenie multimedialnej obsługi sesji rady gminy. W związku ze zmianami ustawowymi, które wymusiły na radach gmin przeprowadzania imiennych głosowań oraz prowadzenia transmisji online na żywo, urząd gminy w Rozprzy wprowadził nowy multimedialny system do obsługi Rady Gminy.  Nowo wybrana Rada Gminy w Rozprzy już od pierwszej sesji posługiwała się nowym systemem eSesja. Umożliwia on głosowanie poprzez aplikację w tablecie, które automatycznie zlicza głosy oraz pokazuje wyniki. Ponad to przewodniczący Rady Gminy ma możliwość udzielania głosu wybranemu radnemu. System automatycznie skieruje na tę osobę kamerę. Transmisja z przebiegu sesji będzie na żywo transmitowana w Internecie. System eSesja całkowicie likwiduje również posługiwanie się papierowymi projektami uchwał i dokumentów. Wszystkie pisma, projekty budżetu oraz uchwał będą przesyłane radnym w formie elektronicznej, co znacząco ograniczy koszty druku i transportu dokumentacji dla radnych.

            Kolejna sesja Rady Gminy Rozprza zapowiedziana została na 6 grudnia br.