Tłumacz Migam

Poznaliśmy laureatów gminnego konkursu historycznego

14 listopada 2018 r. o godz. 9.50 w szkole podstawowej w Milejowie odbył się GMINNY KONKURS HISTORYCZNY pod hasłem DROGA DO WOLNOŚCI, którego organizatorami były: Ilona Szewczyk oraz Ewelina Podogrocka. Konkurs zorganizowany został w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczestniczyli w nim uczniowie z kl. VI - VIII szkół podstawowych Gminy Rozprza oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Witowie. W eliminacjach międzyszkolnych wzięło udział 16 zawodników, po 3 osoby ze SP w Nowej Wsi, SP w Niechcicach, SP w Witowie oraz ze SP w Milejowie, a po 2 uczestników wytypowały SP w Mierzynie i SP w Straszowie.

Konkurs składał się z dwóch części:

kategoria I - literacka

kategoria II – test składający się z pytań zamkniętych i otwartych

W części literackiej  - każdy uczestnik miał estetycznie, samodzielnie i własnoręcznie napisać opowiadanie inspirowane postacią lub wydarzeniem historycznym związanym z rokiem  1918. 14 listopada 2018r. odbyła się druga część konkursu – test składający się z pytań zamkniętych i otwartych (zakres wymagań: historia Polski od III rozbioru po rok 1918). Na łączną liczbę punktów składały się te, które każdy uczestnik zdobył w kategorii II  (znajomość zagadnień historycznych) oraz w części pierwszej – literackiej. Prace uczniów oceniała komisja składająca się z opiekunów uczestników oraz dyrektora Szkoły Podstawowej w Milejowie –  Iwony Miszteli.

I miejsce ex aequo zajęli: Barbara Kotas i Antoni Stępień (oboje ze SP w Milejowie), II miejsce – Julia Łukasik  (SP w Nowej Wsi), a III miejsce również ex aequo zdobyli: Patrycja Calińska (SP w Witowie) i Adam Kowalski (SP w Mierzynie).

Nagrody uczniom wręczyli: wójt gminy Rozprza – Janusz Jędrzejczyk, przewodniczący Rady Gminy Rozprza – Tomasz Gemel oraz dyrektor szkoły w Milejowie – Iwona Misztela.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom znajomości wiedzy historycznej. Jeszcze większe słowa uznania należą się im za własnoręczne napisanie długich i bardzo ciekawych opowiadań.  Gratulujemy.