Tłumacz Migam

Obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę w gminie rozprza

11 listopada 1918 roku po 123 latach Polska odzyskała niepodległość. W tym roku mija równo 100 lat od tego wydarzenia. W związku z tym w całym kraju przez cały rok obchodzone są uroczystości związane z uczczeniem tej rocznicy. Również w gminie Rozprza odbył się szereg wydarzeń związanych ze 100-leciem Odzyskania Niepodległości. Ich organizatorami były: urząd gminy, Gminna Biblioteka Publiczna w Rozprzy, szkoły i przedszkola, Koła Gospodyń Wiejskich, parafie, ochotnicze straże pożarne oraz stowarzyszenia. Wśród najważniejszych wydarzeń wymienić należy: Odsłonięcie Ławki Niepodległości w centrum Rozprzy, czy też promocję książki o historii Rozprzy i okolic.

Punktem kulminacyjnym Gminnych Obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości były obchody święta 11 listopada. Tego dnia w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Matki Życia w Rozprzy o godzinie 11 odbyła się msza święta za Ojczyznę, której przewodniczył Honorowy Obywatel Gminy Rozprza – ks. prałat Wiesław Płomiński. We mszy uczestniczyli Władze Samorządowe, mieszkańcy, poczty sztandarowe jednostek oświatowych oraz ochotniczych straży pożarnych, a także harcerze z 6 szczepu Quercus z Rozprzy. Oprawę muzyczną przygotowała Orkiestra Marszowo-Koncertowa z Milejowa. Po mszy świętej wszyscy zgromadzeni udali się we wspólnym pochodzie pod pomnik poległych za Ojczyznę w centrum Rozprzy. Setki mieszkańców wspólnie zaśpiewało hymn Polski w ramach ogólnopolskiej akcji „Niepodległa do hymnu” w której Gmina Rozprza również uczestniczyła. Hymn odegrała Orkiestra z Milejowa pod batutą Grzegorza Konopki. W trakcie uroczystości zagrała ona również inne pieśni patriotyczne. Ważnym momentem obchodów było zasadzenie Dębu Niepodległości w Rynku Piastowskim. Dąb został przekazany przez nadleśniczego Mariusza Nagadowskiego z Nadleśnictwa Strzelce. Nadleśnictwo dla uczczenia obchodów przygotowało 100 certyfikowanych dębów. Punktem kulminacyjnym obchodów 11 listopada było złożenie przez władze samorządowe oraz proboszcza parafii Rozprza kwiatów i biało-czerwonych zniczy z Ogniem Niepodległości przywiezionym z grobów Legionistów spod Kostuchniówki (Ukraina) pod pomnikiem poległych oraz tablicą upamiętniającą utworzenie 4 i 6 pułku Legionów Piłsudskiego w Rozprzy. Kwiaty złożyli:, przewodniczący Rady Gminy Rozprza – Tomasz Gemel, zastępca wójta Gminy Rozprza – Artur Cubała, skarbnik gminy – Bogdan Górecki oraz proboszcz ks. prałat Wiesław Płomiński.

            Popołudniowe uroczystości nie zakończyły wspólnego świętowania odzyskania niepodległości. Bowiem wieczorem w Sanktuarium w Rozprzy odbył się koncert pieśni patriotycznych „Miejcie nadzieję” przygotowany przez „Chór Piętro Wyżej”. W koncercie uczestniczyli setki mieszkańców radni i sołtysi gminni oraz wójt gminy Rozprza – Janusz Jędrzejczyk. Koncert w każdym słuchaczu rozpalił na nowo uczucia patriotyczne oraz przybliżył w formie muzycznej historię odzyskania niepodległości przez Polskę.

            Obchody święta 11 listopada były zwieńczeniem gminnych  uroczystości związanych ze 100-leciem Odzyskania Niepodległości przez Polskę. W dalszym ciągu szkoły oraz przedszkola przegotowują wydarzenia związane z tym świętem. 

            Wójt gminy Rozprza – Janusz Jędrzejczyk pragnie serdecznie podziękować wszystkim, którzy przez cały rok zaangażowali się w organizację uroczystości mających na celu upamiętnienie tak ważnego święta. Podziękowania w szczególności należą się: nauczycielom i uczniom, harcerzom, jednostkom OSP, kołom gospodyń wiejskich oraz stowarzyszeniom. Dziękujemy również mieszkańcom Gminy Rozprza za tak liczny udział we wszystkich wydarzeniach przygotowanych w czasie tego roku.