Tłumacz Migam

Publikacja dotycząca historii Rozprzy już dostępna

W ramach obchodów 100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległości odbyła się w Rozprzy konferencja "Rozprza na legionowym szlaku".

Organizatorem wydarzenia byli wójt gminy Rozprza Janusz Jędrzejczyk oraz Stowarzyszenie Euroaktywni, którzy zaprosili mieszkańców do wysłuchania wykładu prof. Marka Dutkiewicza o formowaniu się legionów w Rozprzy. Profesor wygłosił bardzo ciekawe przemówienie, które skierowane było głównie do młodzieży, aby zachęcić ich żeby badali dzieje nie tylko swojej miejscowości, ale również swojej rodziny. Jest to bardzo ważne, aby nie doprowadzić do sytuacji ze dzieci nie wiedzą skąd pochodzą dziadkowie.

Konferencja była połączona z promocją książki o historii Rozprzy i okolic od średniowiecza do odzyskania przez Polskę Niepodległości. Publikacje Rozprza i okolice na kartach militarnych dziejów Polski” wydało Stowarzyszenie Euroaktywni dzięki otrzymanemu wsparciu ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem LGD "BUD-UJ RAZEM".

W trakcie konferencji nastąpiło też rozstrzygnięcie konkursu plastycznego organizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Rozprzy oraz Gminę Rozprza pt. "Niepodległość w oczach dzieci". Na koniec uczestnikom zaprezentowały się przedszkolaki z Przedszkola w Rozprzy w patriotycznym programie artystycznym.

„Bardzo nam zależy, aby rosła liczba publikacji poświęconych historii naszej gminy. Te tereny mają bogatą i ciekawą historię a my musimy zrobić wszystko, aby jej nie zapomniano” – mówi wójt gminy Janusz Jędrzejczyk. „W przyszłym roku chcemy wspólnie z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach filia w Piotrkowie Tryb. wydać książkę o wrześniu 1939 roku. Będziemy mieli 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej a taka publikacja przybliży mieszkańcom temat walk o Rozprzę i upamiętni tych, którzy tu zginęli abyśmy wolni żyć mogli.” – kontynuuje wójt.

Na zakończenie każdy uczestnik mógł otrzymać darmowy egzemplarz, a prof. Dutkiewicz, jako współautor, podpisywał publikację.

Publikacja została sfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Środki pozyskane za pośrednictwem LGD BUD-UJ Razem.