Tłumacz Migam

„PEJZAŻ MALOWANY ZIEMI ŁÓDZKIEJ – SPOTKAJMY SIĘ W POWIECIE PIOTRKOWSKIM 2018” – XI edycja

W kwietniu 2018 roku Gmina Rozprza rozpoczęła działania związane z udziałem w organizacji wydarzenia pn. „PEJZAŻ MALOWANY ZIEMI ŁÓDZKIEJ – SPOTKAJMY SIĘ W POWIECIE PIOTRKOWSKIM 2018” – XI edycja.

Organizatorami XI edycji pleneru malarskiego są: Starostwo Powiatowe, Miejski Ośrodek Kultury w Konstantynowie Łódzkim, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Koordynatorem natomiast jest Wolborskie Centrum Kultury im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Poprzednie edycje plenerów odbyły się w powiecie poddębickim, pabianickim, opoczyńskim, zgierskim i radomszczańskim.

W tegorocznej edycji projektu uczestniczyli artyści z województwa łódzkiego, z terenu całej Polski, z zagranicy oraz artyści-malarze tworzący na terenie powiatu piotrkowskiego. Plener odbywał się w dwóch etapach, stacjonarnym i otwartym – dla artystów uczestniczących indywidualnie, natomiast tematykę obrazów stanowiły pejzaże, zabytki architektury świeckiej i sakralnej, zabytki przyrody oraz ważne miejsca związane z historią powiatu piotrkowskiego.

Z terenu gminy Rozprza, do udziału w projekcie zgłosiło się i zostało zakwalifikowanych siedem osób(najwięcej ze wszystkich gmin) , tj.: Antoszczyk Małgorzata, Juszczyk Katarzyna, Juszczyk Wiktoria, Kaczmarek Sylwia, Filip Monika, Olczyk Teresa i Wojnarska Anna.

Miłym początkiem pleneru stacjonarnego była wycieczka autokarowa artystów do gmin powiatu piotrkowskiego i prezentacja ciekawych miejsc i plenerów do malowania. Z tej okazji w dniu 2 lipca 2018 r. wszyscy artyści odwiedzili gminę Rozprza. Przy tej okazji goście zyskali wiedzą na temat ważnych daty i wydarzeń w historii gminy, poznali ciekawe miejsca oraz walory przyrodnicze gminy.

Ponadto udział gminy Rozprza polegał na zorganizowaniu spotkania kulturalnego związanego z plenerem w dniu 4 lipca 2018 r. na terenie gminy Rozprza pn.: „Między pędzlem a sztalugą – warsztaty graffiti”, które odbyło się w „Ogrodzie Literackim” przy Gminnym Centrum Kultury w Rozprzy”. W wydarzeniu tym uczestniczył Janusz Jędrzejczyk - wójt gminy Rozprza, artyści biorący udział w XI edycji pleneru malarskiego, mieszkańcy gminy Rozprza i powiatu piotrkowskiego. Każdy mógł wykazać się talentem malarskim i zostawić swój ślad pędzlem na ogrodzeniu w „Ogrodzie Literackim”. Efektem tych starań jest piękne, wyjątkowe i jedyne w swoim rodzaju graffiti, które przez wiele kolejnych lat będzie przypominało wizytującym o tym niecodziennym wydarzeniu.

Wszystkie powstałe, w ramach XI edycji pleneru malarskiego, prace zostały zaprezentowane 7 września 2018 r. na wernisażu wystawy poplenerowej, otwierającym kolejną edycję MIXERA REGIONALNEGO organizowanego przez Urząd Marszałkowski w Sali Kolumnowej Łódzkiego Domu Kultury. To uroczyste spotkanie poprowadził Andrzej Cieślik – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Konstantynowie Łódzkim, a udział w nim wzięły delegacje z gmin powiatu piotrkowskiego. W wydarzeniu uczestniczyli artyści i reprezentacja gminy Rozprza w składzie Izabela Kwaśniak – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozprzy i Anna Toma – Główny Specjalista w Urzędzie Gminy w Rozprzy.

Przy tej okazji wypowiedzianych zostało wiele słów podziękowań i serdecznych życzeń.

Doskonałym dopełnieniem projektu jest katalog poplenerowy XI edycji pleneru malarskiego, w którym zaprezentowane zostały wszystkie obrazy, informacje o powiecie piotrkowskim oraz gminach biorących czynny udział w tegorocznej edycji projektu.

Warto podkreślić, iż plener malarski aktualnie jest największym tego typu wydarzeniem w Polsce, a owocem pracy artystów na przestrzeni lat, jest zbiór ponad 700 obrazów.

Z uwagi na to, że wystawa ma charakter wędrowny, trwa właśnie cykl wystaw w instytucjach kultury powiatu piotrkowskiego oraz innych powiatów regionu łódzkiego.

Patronat honorowy:
Marszałek Województwa Łódzkiego – Witold Stępień
Starosta Powiatu Piotrkowskiego – Stanisław Cubała
Burmistrz Wolborz – Andrzej Jaros
Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego – Henryk Brzyszcz

Partnerzy:
Miejski Ośrodek Kultury w Konstantynowie Łódzkim – Andrzej Cieślik
Galeria Ogród Sztuki – Wiesława Przybyło-Cieślik i Elżbieta Kusińska
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego – Sylwester Pawłowski
Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego
Wolborskie Centrum Kultury – Kamila Dubilas-Boroń i Barbara Duda
Miasto i Gmina Wolbórz – Burmistrz Wolborza – Andrzej Jaros
Miasto i Gmina Sulejów – Burmistrz Sulejowa – Wojciech Ostrowski
Gmina Czarnocin – Wójt Roman Miksa
Gmin Rozprza – Wójt Janusz Jędrzejczyk
Gmina Aleksandrów – Wójt Dionizy Adam Głowacki
Łódzki Dom Kultury
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego
ZM Jamir
Agana
ZW Biliński
COMMERCECON