Tłumacz Migam

Dzień edukacji narodowej w Gminie Rozprza

Szkoła Podstawowa w Mierzynie 


 

 

Szkoła Podstawowa w Milejowie 


12 października w Szkole Podstawowej im. ppłk. St. Sienkiewicza w Milejowie obchodzono uroczyście Dzień Edukacji Narodowej. Część oficjalną rozpoczęła Dyrektor Szkoły Iwona Misztela, która powitała przybyłych na uroczystość gości - emerytowanych nauczycieli, Przewodniczącego Rady Gminy Rozprza Tomasza Gemela, Radnego Gminy Krzysztofa Krajewskiego, Radnego Powiatu Grzegorza Konopkę, Proboszcza Parafii Milejów ks. Piotra Kotasa oraz nauczycieli, pracowników szkoły i całą społeczność szkolną. Dyrektor złożyła serdeczne podziękowania zarówno nauczycielom, jak i pracownikom szkoły za dotychczasową pracę i wręczyła "Nagrody Dyrektora", które w tym roku otrzymali: Agata Drozdek, Małgorzata Leśniewskiej, Urszula Apanowicz, Kamila Wojtania, Ilona Szewczyk, Elżbieta Piątek i Sylwia Depczyńska. Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Rozprza Tomasz Gemel, który podziękował za zaproszenie oraz skierował ciepłe słowa do nauczycieli i pracowników szkoły za trud włożony w wykonywaną pracę. Wraz z Krzysztofem Krajewskim wręczył pamiątkowe zdjęcie z XV Dni Rozprzy, w których brała udział nasza szkoła. Po oficjalnej części głos zabrali uczniowie, którzy pod kierunkiem Anny Laczek i Urszuli Apanowicz, przygotowali część artystyczną. Uczniowie wręczyli zebranym nauczycielom, pracownikom szkoły i gościom własnoręcznie wykonane laurki i tulipany.

 

 

Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi


12 października 2018 r. (piątek) w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi odbyło się ślubowanie uczniów klasy pierwszej oraz uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

            Akademię rozpoczęło przemówienie pani dyrektor – Justyny Kaniewskiej, która powitała zaproszonych gości, mi.in. pana Bogdana Góreckiego, Skarbnika Gminy Rozprza, emerytowanych nauczycieli i pracowników szkoły, grono pedagogiczne, rodziców oraz uczniów. 

Pierwsza część uroczystości dotyczyła ślubowania uczniów klasy pierwszej. Pierwszoklasiści zaprezentowali zebranym wiersze i piosenki, które pracowicie przygotowywali na tę okazję pod kierunkiem wychowawcy, pani Agnieszki Jaskólskiej. Następnie złożyli ślubowanie, w którym przyrzekli, że będą godnie wypełniać swoje uczniowskie obowiązki. Po tych zapewnieniach pani dyrektor dokonała uroczystego pasowania na uczniów Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi. Następnie każdy pierwszoklasista otrzymał na pamiątkę książkę, dyplom oraz drobny upominek. Po ślubowaniu pan Bogdan Górecki, Skarbnik Gminy Rozprza, złożył życzenia uczniom klasy pierwszej oraz gronu pedagogicznemu, pracownikom administracji i obsługi z okazji nadchodzącego Dnia Edukacji Narodowej. Życzenia nauczycielom oraz pracownikom szkoły złożył również przewodniczący Rady Rodziców, pan Grzegorz Zimny, który przekazał na ręce pani dyrektor piękny kosz upominkowy. Na koniec głos zabrał przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – Mateusz Sobański, dziękując nauczycielom za ich pracę oraz trud włożony w wychowanie młodych ludzi.

Po tych przemówieniach pani dyrektor, Justyna Kaniewska wręczyła nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej zasłużonym nauczycielom: pani Dorocie Jakubek i pani Iwonie Marciniak oraz  pracownikom obsługi: pani Annie Szopie i Zbigniewowi Jakubikowi.

 

 

Szkoła Podstawowa w Rozprzy


12 października 2018 roku w Szkole Podstawowej im. J. Pawlikowskiego w Rozprzy odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Ten dzień jest bardzo ważny dla uczniów, nauczycieli oraz wszystkich pracowników oświaty, ponieważ przypomina, jak ważną rolę w naszym życiu pełni edukacja, jakiego trzeba zaangażowania i ogromu  pracy wielu osób, żeby proces nauczania i wychowania był efektywny i przebiegał w życzliwych, jak najlepszych warunkach. Podczas spotkania dyrektor Beata Gemel podziękowała swojej kadrze za oddanie i trud włożony w pracę z dziećmi i młodzieżą oraz nagrodziła wybranych  pracowników za wyjątkowe osiągnięcia w pracy. Następnie wystąpiły przedstawicielki Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego aby ze słowami podziękowań złożyć bukiety kwiatów na ręce dyrektor Beaty Gemel i wicedyrektor Lidii Świrskiej. Po części oficjalnej uczniowie naszej szkoły wystąpili w krótkim montażu muzyczno – poetyckim przygotowanym przez K. Juszczyk, B. Piesiak, K. Korycińską – Skórę, A. Barczyk, B. Paturę. Można było  wysłuchać wierszy i piosenek związanych z zawodem nauczyciela oraz obejrzeć taniec w wykonaniu uczniów klasy II.

 

12 października 2018r. w Szkole Podstawowej im. J. Pawlikowskiego  w Rozprzy odbyło się Ślubowanie klas pierwszych. Na uroczystości byli obecni: Wójt Gminy Rozprza pan Janusz Jędrzejczyk, Przewodnicząca Rady Rodziców pani Marta Łęgowiak, dyrektor szkoły pani Beata Gemel, wicedyrektor pani Lidia Świrska, rodzice, nauczyciele oraz uczniowie klas 0-IV.

Uczniowie klas IA i IB zaprezentowali się w programie artystycznym przygotowanym przez wychowawczynie: panią Beatę Miller i panią Agnieszkę Mierzejewską, recytowali wiersze i śpiewali piosenki. Następnie ślubowali być dobrymi uczniami i Polakami. Choć towarzyszyła im odrobina tremy, dzielnie i ładnie się zaprezentowali. Po pasowaniu dzieci otrzymały pamiątkowe albumy z ołówkiem „Pasowanie 2018”, „Mój pierwszy zeszyt” oraz legitymację szkolną. Klasy zostały uwiecznione na grupowej fotografii. Będzie to z pewnością miła pamiątka tego ważnego dla nich dnia.