Tłumacz Migam

Nowe place zabaw oraz siłownia dla mieszkańców Gminy

loga.png

Mieszkańcy gminy Rozprza mogą korzystać z nowych 3 miejsc rekreacyjnych w miejscowościach Lubień, Rozprza oraz Wroników. Uroczystego otwarcia obiektów dokonał wójt gminy Janusz Jędrzejczyk wraz z przewodniczącym rady gminy Tomaszem Gelemem oraz radnymi i sołtysami z poszczególnych miejscowości. Poświęcenia placu zabaw w Lubieniu dokonał ks. Grzegorz Paszka, we Wronikowie ks. Dawid Szymoniak i Rozprzy proboszcz ks. prałat Wiesław Płomiński.

Władze gminy Rozprza stawiają na zdrowie i aktywność fizyczną mieszkańców. W ostatnich latach systematycznie na terenie gminy powstały place zabaw przy szkołach a nowo powstałe są ulokowane w miejscowościach gdzie nie było takiej infrastruktury.

W Lubieniu plac powstał na terenie należącym do parafii we Wronikowie przy OSP i świetlicy wiejskiej. Nawierzchnia amortyzująca upadek na placach zabaw zostały wykonana z piasku. Przy wejściu na plac zabaw została ustawiona tablica informacyjna, regulamin, ławki oraz kosz. Teren został wydzielony od pozostałej części nieruchomości niskim ogrodzeniem z furtką. Na wydzielonym terenie zostały zamontowanie urządzenia: zestaw rekreacyjny dwuwieżowy, huśtawki sprężynowe (bujaki), huśtawka wagowa, huśtawka wahadłowa, urządzenie linarne.

Siłownia zewnętrzna powstała w Rozprzy przy ulicy Sportowej. Teren ten znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie stadionu, bloków oraz osiedla mieszkalnego. Siłownia stanowi uzupełnienie dla obiektów sportowych znajdujących się na stadionie. Teren siłowni został wygrodzony a teren ćwiczeń jest wykonany z nawierzchni bazaltowo-granitowej zagęszczonej piaskiem. Przy wejściu na teren znajdują się dwa utwardzone place ze stojakami na rowery, ławki parkowe oraz tablicę informacyjną. W strefie ćwiczeń zostały zamontowane urządzenia: wioślarz stojący, wahadło, orbitrek, prasa ręczna, drążek oraz twister. Obok strefy ćwiczeń został ulokowany teren z zielenią niską i nasadzeniami roślinności krzewiastej.

Są to kolejne inwestycje dla poprawy życia naszych mieszkańców, które zostały zrealizowane z udziałem środków unijnych – mówi wójt Janusz Jędrzejczyk. Należy zauważyć, iż Gmina Rozprza mimo prowadzenia szeregu działań oszczędnościowych, prowadzi również politykę zrównoważonego rozwoju gminy. Staramy się w pierwszej kolejności  realizować zadania, na które istnieje realna szansa pozyskania funduszy zewnętrznych, a taką właśnie możliwość stwarza sięganie po środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - kontynuuje wójt gminy.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł blisko 250 tysięcy złotych z czego 126.887,00 zł to dofinansowanie ze środków  Unii Europejskiej w ramach poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Środki pozyskane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wdrażanej przez Lokalną Grupę Działania „BUD-UJ RAZEM”