Tłumacz Migam

Kolejne kilometry dróg wyremontowane wspólnie z Powiatem Piotrkowskim

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali starosta Powiatu Piotrkowskiego – Stanisław Cubała, wójt gminy Rozprza – Janusz Jędrzejczyk, radni powiatowi oraz gminni oraz mieszkańcy. Drogę poświęcił proboszcz parafii Milejów – ks. Piotr Kotas. Łącznie wybudowano ponad 6 kilometrów drogi wraz z poboczami. Koszt całej drogi wyniósł ponad półtora miliona złotych z czego Gmina Rozprza dofinansowała tę budowę w kwocie 748 tysięcy złotych. Inwestycja ta jest kolejną zrealizowaną wspólnie z Powiatem Piotrkowskim. Przed nami kolejne. W chwili obecnej trwają przygotowania dokumentacji na rozbudowę drogi z Wronikowa do Cieszanowic. Dzięki bardzo dobrej współpracy ze Starostwem Powiatowym z Piotrkowa Tryb. możemy cieszyć się z coraz lepszego stanu dróg powiatowych na terenie naszej Gminy, którymi w większości podróżują nasi mieszkańcy.