Tłumacz Migam

Radni uroczyście zakończyli kadencję

Miniona sesja Rady Gminy była ostatnią w tej kadencji. W jej trakcie wójt gminy Rozprza – Janusz Jędrzejczyk podsumował mijające 4 lata pracy. Był to rok inwestycji, w szczególności w infrastrukturę drogową. Udało się wykonać 17 kilometrów dróg oraz 8 kilometrów chodników. Ważnym źródłem finansowania praktycznie każdej inwestycji są środki pozyskane z zewnątrz. Jedną z najważniejszych inwestycji mijającej kadencji jest budowa nowego przedszkola w Niechcicach, która rozpoczęła się w tym roku. Zakończenie prac ustalone zostało na wiosnę 2020 roku. Inwestycja wyniesie łącznie 5 milionów złotych i w chwili obecnej w całości jest finansowana ze środków własnych Gminy Rozprza. „Mijającą kadencję uważam za bardzo udaną, jeśli chodzi o współpracę z Radą Gminy w Rozprzy. Udało nam się bardzo wiele stworzyć, ale jest jeszcze wiele do zrobienia. Za największe sukcesy mijających 4 lat pracy na rzecz mieszkańców Gminy Rozprza uważam oprócz rozpoczęcia budowy nowego przedszkola w Niechcicach również: utworzenie na 220 ha terenów w pobliżu Niechcic Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, wyremontowania oraz wybudowania kilkunastu kilometrów dróg, stworzenia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także wyemitowania obligacji komunalnych przez Gminę Rozprza. Nasza Gmina stale się rozwija. Mimo coraz mniejszych dofinansowań z Unii Europejskiej staram się inwestować w praktycznie każdy aspekt życia mieszkańców. Jest jeszcze wiele do zrobienia, ale patrząc w przyszłość jestem pełen optymizmu.” – mówi wójt Janusz Jędrzejczyk. Natomiast przewodniczący Rady Gminy Rozprza Tomasz Gemel przytoczył kilka liczb z czteroletniej działalności Rady: odbyły się łącznie 34 sesje, na których podjęto 322 uchwały. Mijającą kadencję przewodniczący podsumował słowami: „Życzę kolegom i koleżankom zasiadających w Radach gmin w całym powiecie piotrkowskim takiej współpracy jaka była w Gminie Rozprza przez stanie 4 lata”.

Podziękowania za współpracę dla całego Samorządu Gminy Rozprza w tym dniu złożyli również dyrektorzy placówek oświatowych z terenu Gminy oraz dyrektor Gminnego Centrum Kultury – Izabela Kwaśniak.