Tłumacz Migam

Blisko 1,7 mln zł. dofinansowania dla szkół w gminie Rozprza

43691974_10218199080076817_5273433499695579136_o.jpegWiosną gmina Rozprza złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego wniosek o dofinansowanie pt. „Rozwińmy skrzydła - poprawa jakości kształcenia w gminie Rozprza”. Dzięki dobrze przygotowanemu wnioskowi projekt znalazł się na 19 miejscu na 99 wniosków i otrzymał dofinansowanie w wysokości 1.644.105,59 zł (środki z UE). Całkowita wartość projektu – 1.767.855,48 zł.

To wielka szansa i korzyść zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli naszych szkółmówi wójt Janusz Jędrzejczyk. W  ramach projektu w szkołach prowadzone będą zajęcia dla uczniów  klas I – VIII służące kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji kluczowych. Doskonalone będą  kompetencje uczniów w zakresie języków obcych, przedmiotów matematyczno – przyrodniczych  oraz informatyki(kompetencje cyfrowe). Zajęcia skierowane będą dla uczniów zdolnych oraz posiadających trudności w procesie edukacyjnym - kontynuuje wójt gminy.

Realizując projekt, gmina zakupi dla szkół wyposażenie pracowni przedmiotowych  w sprzęt i pomoce dydaktyczne powiązane  z rodzajem prowadzonych zajęć w tym do prowadzenia procesu nauczania metodą eksperymentu. Placówki  otrzymają również otrzymać wsparcie  w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych np. wyposażenie w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK,  zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej.

Oprócz wyposażenia zostaną zakupione do szkół pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do  prowadzenia zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W ramach wsparcia również nauczyciele szkół biorący udział w projekcie będą doskonalić swoje kompetencje zawodowe, jak również zdobywać nowe kwalifikacje.

Program jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

DSCN0573.jpeg

zestaw-tablica-interaktywna-z-projektorem-1030x773.jpeg