Tłumacz Migam

Nowy traktor w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Rozprzy

Fabrycznie nowy traktor marki Farmotrac został zakupiony przede wszystkim do obsługi asenizacyjnej w Gminie. Zastąpi on wysłużony sprzęt, który nie spełniał już norm ekologicznych oraz znacząco usprawni obsługę mieszkańców.  Wartość sprzętu wyniosła 135.000 zł i w całości został zakupiony ze środków własnych Zakładu.