Tłumacz Migam

Droga ze Straszowa do Rajska Małego gotowa

Odbiorem wykonawczym zakończyła się budowa drogi łączącej miejscowości Straszów oraz Rajsko Małe. Wykonawcą robót była firma DUKT z Włoszczowej. W zakres wykonanych pracy wchodziło m.in.: modernizacja nawierzchni na odcinku blisko 2,5 kilometra wraz z wjazdami na drogi gminne i poboczami. Całość inwestycji wyniosła blisko 830 tysięcy złotych. Jest to już kolejna z zaplanowanych i zakończonych inwestycji drogowych w tym roku. „Inwestycje w infrastrukturę drogową to jeden z naszych priorytetów. W planach mamy kolejne budowy oraz remonty dróg i chodników. Niestety potrzeby są duże, a środki z budżetu oraz zewnętrzne, które możemy pozyskiwać są ograniczone. Niemniej jednak staramy się nieprzerwanie zwiększać komfort, a przede wszystkim bezpieczeństwo podróżnych w naszej gminie dokonując kolejnych modernizacji.” – mówi wójt Janusz Jędrzejczyk.