Tłumacz Migam

Spotkanie sołtysów

W minioną środę w urzędzie gminy w Rozprzy odbyło się comiesięczne spotkanie sołtysów z terenu Gminy. Przewodniczył mu wójt gminy Rozprza – Janusz Jędrzejczyk. Pojawiło się na nim wiele ważnych informacji dla mieszkańców.

Jednym z poruszonych tematów była informacja o planowanej na przyszły rok modernizacji oświetlenia w gminie. Kompleksowa wymiana blisko 1400 sztuk lamp oświetleniowych starego typu na energooszczędne, ledowe lampy oraz montaż blisko 300 nowych punktów świetlnych zapewni duże oszczędności w zakupie energii elektrycznej oraz w konserwacji, która aktualnie musi być ciągle przeprowadzana. Pozyskane środki z oszczędności zostaną przekazane na spłatę nowych lamp. „Liczymy na duże oszczędności. Obecnie lampy sodowe, oprócz tego że zużywają dużą ilość energii elektrycznej wymagają ciągłej konserwacji i napraw. To wiąże się z dużymi kosztami. Wymiana na nowe, ledowe oświetlenie pozwoli nam zaoszczędzić pieniądze, które przekażemy na ich sfinansowanie.” – mówi wójt Janusz Jędrzejczyk.

Kolejnym punktem obrad było podsumowanie mijających kadencji Samorządu Gminy Rozprza. Jak zaznaczył wójt, wykonano inwestycje na łączną kwotę 45 milionów złotych z czego 15 milionów zostało pozyskane ze źródeł zewnętrznych. W większości inwestycje te dotyczyły modernizacji i budowy nowej infrastruktury drogowej. Warto wspomnieć m.in. o drogach w: Janówce, Straszowie, Rajsku Małym, Bazarze, ulicach Lazurowa, Słoneczna i Lipowa w Milejowie, ulicy Leśnej w Rozprzy, Topolowej w Niechcicach czy też wybudowanych wspólnie z powiatem piotrkowskim: drodze w Mierzynie oraz Milejowie.  Łącznie jest to 17 kilometrów dróg asfaltowych oraz 9 kilometrów chodników. Mimo ciągłego inwestowania w praktycznie każdą dziedzinę życia mieszkańców Gminy Rozprza zadłużenie Gminy od 2011 roku zmalało z 60 do 30%. Ciągłe inwestycje realizowane są dzięki dobrej kondycji budżetu, który z kolei jest skutkiem dobrze prowadzonej polityki finansowej. Praktycznie na każdą z realizowanych inwestycji pozyskiwane są środki zewnętrzne. Ponad to Gmina Rozprza przy współpracy z firmą doradczą wyemitowała obligacje komunalne, które pozwoliły sfinansować inwestycje w bieżącym roku i skrócić okres spłaty zadłużenia o 3 lata.

Wójt gminy przekazał również zebranym ustalenia z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa.  W czasie spotkania technicznego wójta, przedstawicieli PSG oraz biura projektowego, wykonującego projekt gazyfikacji naszej gminy uszczegółowiono  m.in. przebieg sieci oraz ramy czasowe wykonywania inwestycji. Realny termin przyłączenia gazu do domostw w części północnej Gminy Rozprza to jesień 2020 roku. W tym czasie prowadzone będą dalsze rozmowy dotyczące stworzenia stacji redukcyjnej, która zaopatrywałaby mieszkańców Niechcic. Przedstawiciele PSG zadeklarowali, że są otwarci na kolejne spotkania z mieszkańcami miejscowości na terenie naszej gminy oraz zapewnili, że gazyfikacja północnej części to dopiero początek inwestowania na tym terenie. Dalsze prace będą zależały od zainteresowania samych mieszkańców.

Spotkanie z sołtysami było ostatnim przed wyborami samorządowymi.