Tłumacz Migam

Strasznie fajny weekend w Straszowie ze 100-leciem niepodległości w tle

„Strasznie fajny weekend w Straszowie ze 100-leciem niepodległości w tle” to hasło II rajdu organizowanego przez SK PTSM w Szkole Podstawowej im. Zofii Grzybowskiej w Straszowie we współpracy z Oddziałem Terenowym PTSM w Piotrkowie Tryb. Patronat nad tą dwudniową imprezą objął wójt gminy Rozprza Janusz Jędrzejczyk, który wespół z prezesem OT PTSM Jarosławem Janczakiem i dyrektorem szkoły Małgorzatą Pokorą otworzył imprezę życząc zebranym 105 uczestnikom z 10 szkół powiatu piotrkowskiego  przyjemnej zabawy, zdrowej rywalizacji i fantastycznego nocowania w szkole.

            Honorowym gościem rajdu była Maria Misztela, wieloletni nauczyciel szkoły, zasłużona działaczka turystyki szkolnej, założycielka SK PTSM w szkole w Straszowie, której dyrektor szkoły Małgorzata Pokora wespół z panem Wójtem Gminy Rozprza i panem Prezesem OT PTSM złożyła podziękowania za przyjęcie zaproszenia i duchowe wsparcie przedsięwzięcia.

Gospodarzem imprezy był opiekun SK PTSM pan Rafał Marciniak, którego dzielnie wspierali nauczyciele szkoły: Grażyna Lewińska, Ewa Górecka, Magdalena Pielużek, Ilona Jaworska, Marta Sikorska, Kamila Drążczyk, Dariusz Pokora, rodzice uczniów: Agnieszka Przycka, Piotr Kumidaj, przyjaciele szkoły: Mariusz Pielużek i Michał Andrzejczyk oraz panie sprzątaczki i pan woźny szkoły.

            Rajd miał na celu poznanie walorów turystyczno – krajoznawczych Straszowa i Gminy Rozprza oraz historii regionu, wychowanie do wartości poprzez upamiętnienie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, propagowanie edukacji ekologicznej, integrację członków SK PTSM ze: SP w Straszowie,  SP w Milejowie, SP w Mierzynie, SP w Łaznowie, SP w Drużbicach, SP w Szynczycach, SP w Czarnocinie, SP w Wolborzu, Gimnazjum w Czarnocinie, Gimnazjum w Popielawach.

Piątkowe popołudnie upłynęło uczestnikom rajdu na sprawdzaniu swojej wiedzy i umiejętności w konkursach: wiedzy o PTSM i Rozprzy, przyrodniczo – ekologicznym, plastycznym i historycznym o tematyce niepodległościowej oraz w turnieju sportowym, pysznej kolacji oraz śpiewankach patriotycznych. Finałem dnia była dyskoteka dla uczestników rajdu.

Sobotni ranek rozpoczął się od wspólnego śniadania, po którym uczestnicy rajdu wzięli udział w grze terenowej po szkolnym parku i ogródku dydaktycznym. Celem drużyn było odszukanie w terenie zaznaczonych na mapie punktów, w których czekały „straszne” postaci z horrorów, w które wcielili się uczniowie naszej szkoły. Finałem gry było wyzwolenie Polski z niewoli, co udało się prawie wszystkim drużynom.

Na zakończenie rajdu delegacje drużyn pod opieką gospodarza imprezy złożyli kwiaty i zapalili znicz w miejscu upamiętniającym śmierć męża patronki szkoły pana Grzybowskiego ps. „Gigant”, a następnie dyrektor szkoły Małgorzata Pokora ogłosiła wyniki konkursów i wręczyła uczestnikom nagrody ufundowane przez Urząd Gminy w Rozprzy, OT PTSM w Piotrkowie Tryb., darczyńców prywatnych, Spółdzielnię Uczniowską „Maja” działającą w Szkole Podstawowej im. Zofii Grzybowskiej w Straszowie oraz zaprosiła na kolejny rajd za rok.