Tłumacz Migam

To już 10 lat Stowarzyszenia Gospodyń Gminy Rozprza

Stowarzyszenie Gospodyń Gminy Rozprza prowadzone przez prezes: Elżbietę Piątek już od 10 lat zrzesza Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Rozprza. Dzięki współpracy  i społecznemu zaangażowaniu wszystkich Kół możliwe jest tworzenie coraz to nowych inicjatyw. Warto tu wspomnieć o wydarzeniach, które organizowane są wspólnie przez gospodynie z gminy Rozprza. Tradycją stało się już coroczne święto kiszenia kapusty, a także udział na przełomie stycznia i lutego w Międzynarodowym Rajdzie Chłopskim w Rajczy gdzie  organizowane przez nasze Panie stoisko wystawiennicze już od kilku lat zdobywa pierwsze miejsce. To także wspaniałe występy muzyczne. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Rozprzy oraz Mierzyna swoim śpiewem uświetniają wiele imprez nie tylko gminnych, ale również powiatowych. Cieszy fakt, że w szeregach Kół pojawiają się również młode osoby, które nadal chcą podtrzymywać tradycyjne obyczaje i historię. 

O tym, jak prężnie działają panie ze stowarzyszenia SGGR świadczy realizowany wspólnie z Powiatem Piotrkowskim i Gminą Rozprza projekt pod tytułem „Ivent niepodległości z grochówką” Mieszkańcy gminy mogli na Rynku Piastowskim w Rozprzy skosztować grochówki przygotowanej przez przedstawicielki wszystkich kół gospodyń zrzeszonych w stowarzyszeniu. 29 września odbyło się spotkanie integracyjne połączone z konkursami nawiązującymi do obchodów 100 – lecie odzyskania niepodległości,  20 – lecie powiatu piotrkowskiego i 10-lecia Stowarzyszenia Gospodyń Gminy Rozprza. Towarzyszyli im również: starosta powiatu piotrkowskiego – Stanisław Cubała, wójt gminy Rozprza – Janusz Jędrzejczyk oraz przewodniczący Rady Gminy – Tomasz Gemel. Wójt oraz przewodniczący złożyli wszystkim Panią najlepsze gratulacje i życzenia kolejnych lat owocnej współpracy na rzecz podtrzymywania tradycji i zwyczajów ludowych. Na ręce prezes stowarzyszenia – Pani Elżbiety Piątek przekazano również kwiaty.  

My również życzymy kolejnych lat owocnej działalności, a wszystkim Paniom z Kół Gospodyń zrzeszonych w Stowarzyszeniu Gospodyń Gminy Rozprza oraz ich rodzinom, życzymy zdrowia, pomyślności w życiu osobistym, a także niegasnącej pasji twórczej.