Tłumacz Migam

„Opowieści Bielika” dla Zwycięzców

W minioną sobotę, 29 września 2018 roku dzieci, młodzież i dorośli – łącznie 50 osób - wzięło udział w warsztatach terenowych w Nadleśnictwie Bełchatów – ścieżka edukacji ekologicznej „Opowieści Bielika”.  Uczestnicy warsztatów, to  Zwycięzcy  „Rodzinnej zbiórki makulatury”, którym serdecznie gratulujemy!

Rodzinna zbiórka makulatury, była jednym z działań zrealizowanym w ramach zadania pn.: „E-MISJA” - III Rozprzański Rajd Ekologiczny. Uczestniczyło w niej ponad 37 rodzin, które łącznie oddały makulaturę w ilości 1250 kg.

Słowa podziękowania i gratulacje dla zwycięzców w imieniu Janusza Jędrzejczyka wójta gminy Rozprza, przekazała Anna Toma – Główny specjalista w Urzędzie Gminy w Rozprzy po czym autokar wyruszył spod Urzędu Gminy w Rozprzy do Nadleśnictwa Bełchatów.

Uczestnicy wyjazdu otrzymali ekogadżety z recyklingu, tj. notesy i długopisy PET.

Ścieżka edukacji ekologicznej „Opowieści Bielika” dostarczyła uczestnikom wiadomości o środowisku przyrodniczym lasów, była okazją do zaprezentowania leśnych zwierząt i roślin. Uczestnikom przybliżona została wiedza związana z ochroną środowiska naturalnego, zapobiegania pożarom, a poprzez prezentację modeli odnawialnych źródeł energii uwaga została zwrócona na potrzebę racjonalności wykorzystywania zasobów naturalnych Ziemi.

Szczególna uwaga została zwrócona na leśne drzewa, ich rozpoznawanie, rolę w produkcji tlenu, sposobach określania liczby lat, a także cechy szczególne występujących w tutejszych lasach gatunków drzew. Ponadto istotnym elementem ścieżki edukacji ekologicznej były możliwe rozwiązania dotyczące dbałości o środowisko naturalne, jakie stanowią np. właściwe zachowanie się w lesie, czy segregacja odpadów.

Miłym punktem warsztatów był słodki poczęstunek oraz ognisko, w którym każdy uczestnik mógł upiec kiełbaski.

Końcowym elementem warsztatów była wizyta w Izbie Edukacji Ekologicznej, w której można było min. obejrzeć ciekawe – rysunki i makiety, a także skorzystać z materiałów (ulotki i czasopisma) z zakresu edukacji przyrodniczo-leśnej. Najmłodsi uczestnicy mogli odpocząć, oglądając bajkę o pracy leśniczego. Następnie każdy mógł wykonać dla siebie pamiątkowy magnes z drewna, z motywem leśnym.

Ostatnim punktem wizyty były „Leśne opowieści” – książeczki dla najmłodszych od Nadleśnictwa Bełchatów, które sprawiły dzieciom ogromną radość.