Tłumacz Migam

III Rozprzański Rajd Ekologiczny pod hasłem „E-MISJA” za nami

W minioną sobotę 22 września 2018 roku, w związku z obchodami Europejskiego Dnia bez Samochodu, odbył się III Rozprzański Rajd Ekologiczny pod hasłem „E-MISJA”.

Bardzo cieszy nas fakt, iż Rozprzański Rajd Ekologiczny z roku na rok cieszy się rosnącym zainteresowaniem, co przekłada się na zaszczytną liczbę uczestników.

Tegoroczny rajd rozpoczął się w Rozprzy i w całości przebiegał zgodnie z ustalonym porządkiem. Uczestnicy przemieszczali się przez miejscowości: Łochyńsko, Straszów, Lubień, Tomawa, Żerechowa, Trzepnica, Mierzyn, Bryszki, Łochyńsko aż do Rozprzy, gdzie zakończono tegoroczny rajd.

Obecnych powitał Artur Cubała – zastępca wójta gminy Rozprza, przekazał najważniejsze informacje dotyczące programu rajdu oraz bezpieczeństwa i zaprosił do wspólnej jazdy, życząc wszystkim udanego rajdu.

Kolumnę prowadziła jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Białocina, Niechcic i Nadleśnictwo Piotrków. Ponadto nad bezpieczeństwem cyklistów czuwali strażacy z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Straszowie i Milejowcu.

Udział w rajdzie wzięły, w zdecydowanej większości, całe rodziny z terenu gminy Rozprza i powiatu piotrkowskiego. Niespodzianki czekały na uczestników w miejscowości Lubień i Mierzyn. W Lubieniu zaprezentowano tablicę edukacyjną „LEŚNE DRZEWA”. Podczas tego postoju wiele cennych informacji i ciekawostek z zakresu edukacji przyrodniczo-leśnej przekazali strażnicy leśni z Nadleśnictwa Piotrków – pan Paweł Kowalski i Rafał Taranowski. Najbardziej aktywnych strażnicy leśni  nagradzali przydatnymi gadżetami. Krótki postój na regenerację sił miała miejsce w Filii Biblioteki w Lubieniu, po którym cykliści ruszyli w dalszą drogę. Kolejna niespodzianka została zaprezentowana w Mierzynie, a był nią „FOTOPSTRYK” przedstawiający warstwy lasu i żyjące w nich zwierzęta. Chętni mogli zrobić sobie przy tej okazji pamiątkowe zdjęcie.

Należy podkreślić, iż w realizację działania polegającego na wykonaniu i zakupie niniejszych tablic dydaktycznych zaangażowani byli: gmina Rozprza, Starosta Piotrkowski, Nadleśnictwo Piotrków, natomiast montażem zajęli się Ochotnicy z OSP Mierzyn.

Dłuższy postój uczestników rajdu miał miejsce na placu Ochotniczej Straży Pożarnej w Mierzynie. Uroczysty wjazd na plac uświetniła brama „START/META” użyczona przez Nadleśnictwo Piotrków. Na wszystkich uczestników czekały atrakcyjne ekogadżety zakupione w ramach projektu oraz mapy Powiatu Piotrkowskiego ofiarowane przez Starostę Piotrkowskiego – Stanisława Cubałę oraz zimne i gorące napoje, a także płonące ognisko, przy którym uczestnicy piekli kiełbaski. Tu pomocną dłoń okazało Nadleśnictwo Piotrków i OSP Mierzyn. OSP Mierzyn zadbało także o muzyczne tło, co umiliło wszystkim pobyt. Największą atrakcją postoju była loteria „Ekoedu” dla uczestników rajdu, którą przeprowadził Janusz Jędrzejczyk – wójt gminy Rozprza przy współpracy Pawła Kowalskiego - strażnika leśnego i Anny Toma – pracownika Urzędu Gminy w Rozprzy. Szczęśliwcy otrzymali atrakcyjne ekogadżety z zakresu edukacji ekologicznej zakupione w ramach projektu, a także z zakresu edukacji przyrodniczo-leśnej ofiarowane przez Nadleśnictwo Piotrków.

Po tak obfitującym w atrakcje rajdzie, pozostał już tylko bezpieczny powrót uczestników do domu – powrót rowerem, a nie mechanicznym środkiem transportu.

Dzięki wspaniałej atmosferze i optymalnej pogodzie wydarzenie było doskonałą okazją do lepszego poznania świata przyrody ze szczególnym uwzględnieniem  wzrostu świadomości mieszkańców w zakresie ochrony powietrza.

 

Składamy serdeczne podziękowania ofiarodawcom i zaangażowanym w realizację zadania pn.: „E-MISJA” III Rozprzański Rajd Ekologiczny:

Komendzie Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim

Nadleśnictwu Piotrków

Gminnej Bibliotece Publicznej w Rozprzy

Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubieniu

Ochotniczej Straży Pożarnej w Niechcicach

Ochotniczej Straży Pożarnej w Białocinie        

Ochotniczej Straży Pożarnej w Straszowie

Ochotniczej Straży Pożarnej w Milejowcu

Członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich w Mierzynie,

Państwu Annie i Jerzemu Wiktor - Cukiernia Piekarnia Niechcice Anna i Jerzy Wiktor 

Panu Jackowi Mielczarkowi - Piotrków Trybunalski

 

Patronat Honorowy nad wydarzeniem „E-MISJA” III Rozprzański Rajd Ekologiczny objął:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

- Starosta Powiatu Piotrkowskiego Stanisław Cubała

- Nadleśnictwo Piotrków

WFOŚiGW w Łodzi.jpeg

Starosta Powiatu Piotrkowskiego.jpeg

Starosta Powiatu Piotrkowskiego

Lasy Państwowe.jpeg