Tłumacz Migam

Gmina Rozprza przekazała sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP

W dniu 28 sierpnia br. Wójt Gminy Rozprza – Janusz Jędrzejczyk wraz z Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP w Rozprzy, a jednocześnie zastępcą wójta – Arturem Cubałą oraz skarbnikiem gminy – Bogdanem Góreckim przekazali sprzęt ratowniczy Jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z Rozprzy, Niechcic, Starej Wsi, Mierzyna, Milejowca, Wronikowa, Rajska Małego, Łazy Duże oraz Cekanowa. Sprzęt został zakupiony  w ramach dotacji otrzymanej z Funduszu Sprawiedliwości, będącego w dyspozycji Ministra Sprawiedliwości.

Dzięki dotacji wyposażenie 9 Jednostek OSP zostało wzbogacone o nowoczesny sprzęt do ratowania zdrowia i życia ludzi w postaci toreb medycznych typu:

- PSP R1

- OSP R1

oraz sprzętu ratownictwa technicznego w postaci:

- wysokociśnieniowych poduszek pneumatycznych do podnoszenia

- osprzętu do zasilania z butli sprężonego powietrza

- zabezpieczeń poduszki powietrznej kierowcy i pasażera

- osłony zabezpieczającej poszkodowanego

- zestawu uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów

- hydraulicznych nożyc do cięcia

- agregatu zasilającego do narzędzi hydraulicznych

- zestawu węży hydraulicznych

- detektora napięcia

- pilarki do drewna.

Otrzymana dotacja w kwocie 84.000,00 zł jest wynikiem złożonego przez Gminę Rozprza wniosku w ramach naboru na realizację zadań z Funduszu Sprawiedliwości.

„Bardzo się cieszę z faktu, że udało nam się pozyskać kolejne środki na doposażenie jednostek OSP z terenu naszej gminy. Bezpieczeństwo mieszkańców jest dla nas najważniejsze, dlatego też stale inwestujemy w nowoczesny sprzęt ratowniczy, a także szkolenia dla strażaków-ochotników. Nie poprzestajemy na tym. W dalszym ciągu staramy się o kolejne środki ze wszystkich możliwych źródeł finansowania.” – podsumował wójt gminy Rozprza Janusz Jędrzejczyk