Tłumacz Migam

"Zobacz to sam"

W minioną sobotę 25.08.2018 r. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wronikowa i Gminy Rozprza Przyjazna Wieś, przy dofinansowaniu ze środków Powiatu Piotrkowskiego, zrealizowało we Wronikowie zadanie publiczne pt. „Zobacz to sam”. Polegało ono na przeprowadzeniu wśród chętnych uczestników zadania badań okulistycznych. W badaniu wzroku wzięło udział około 50 osób. Zakres zadania został rozszerzony przez prezes Stowarzyszenia, a jednocześnie sołtys Wronikowa Teresę Sikorską o festyn dla mieszkańców sołectwa Wroników, podczas którego zapewniono najmłodszym dmuchańce, animatora zabaw, grill oraz drobne upominki. W realizację festynu włączyli się Wójt Gminy Rozprza Janusz Jędrzejczyk oraz Gminna Biblioteka Publiczna. Przeprowadzono także szereg konkursów m.in. przeciąganie liny, test z wiedzy o Powiecie Piotrkowskim, quiz historyczny na 100 – lecie Odzyskania Niepodległości, w którym najlepsi uczestnicy otrzymali smartwatche. W wydarzeniu uczestniczyli: wójt gminy Rozprza – Janusz Jędrzejczyk, skarbnik Powiatu Piotrkowskiego – Janusz Misztela, radna Gminy – Elżbieta Piątek oraz przedstawicielka Starostwa Powiatowego -Dorota Adamek. W realizację zadania włączyli się sponsorzy: Michał Gwadera, Tomasz Raźniak i Marcin Środa, a także wolontariusze: Lidia Prochuń, Robert Sikorski, Beata Turska-Mrozik, Barbara Sitek, Magdalena Pawlicka i Jadwiga Mastalerz. Obsługą grilla zajęli się strażacy z miejscowej jednostki OSP. Wszystkim zaangażowanym w realizację tego wydarzenia, jego organizatorka – Teresa Sikorska składa serdeczne podziękowania.