Tłumacz Migam

Nowa ulica w Niechcicach

10 sierpnia, odbiorem wykonawczym zakończyła się budowa ulicy Topolowej w Niechcicach. Wykonawcą robót była firma PEUK z Piotrkowa Trybunalskiego. W zakres wykonanych pracy wchodziło wykonanie nawierzchni asfaltowej o długości blisko 300 metrów ze zjazdami do posesji z tłucznia, a także budowa kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym wraz z przyłączami. Budowana kanalizacja na ulicy Topolowej to pierwszy etap większej inwestycji. „Wcześniejsze zaplanowanie infrastruktury sanitarnej pozwoli nam uniknąć późniejszych ingerencji w nowo wybudowaną jednię na ulicy Topolowej.” – mówi wójt Janusz Jędrzejczyk. „Tę inwestycję planujemy kontynuować w najbliższych latach, wtedy też połączymy istniejący odcinek z resztą infrastruktury” – dodaje wójt. 

„Inwestycje w infrastrukturę drogową to jeden z naszych priorytetów. W planach mamy kolejne budowy oraz remonty dróg i chodników. Niestety potrzeby są duże, a środki z budżetu oraz zewnętrzne, które możemy pozyskiwać są ograniczone. Niemniej jednak staramy się nieprzerwanie zwiększać komfort i bezpieczeństwo.” -  kończy wójt Gminy Janusz Jędrzejczyk