Tłumacz Migam

Walne Zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej z Mierzyna

 

W dniu 26 stycznia 2014 r. na Sali OSP w Mierzynie odbyło się Walne Zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej z Mierzyna, na którym podsumowano działalność za rok 2013. Przyjęto sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie komisji rewizyjnej, natomiast za rok sprawozdawczy jednogłośnie udzielono absolutorium Zarządowi. W przyjętym planie pracy na rok 2014 uwzględniono organizację gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, który odbędzie się w Szkole Podstawowej w Mierzynie w dniu 16 lutego br.

img_0852.jpeg

Jednostka w roku bieżącym wspólnie z Zarządem Oddziału Gminnego Związku OSP RP Rozprzy będzie współorganizatorem gminnych obchodów „Dnia Strażaka”, które rozpoczną się uroczystą mszą św. w kościele w Mierzynie w dniu 4 maja.  W Zebraniu uczestniczyli: Stanisław Cubała - Starosta Piotrkowski, Artur Cubała zastępca wójta gminy Rozprza, pełniący jednocześnie funkcję prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Rozprzy. 

 

 

 
Galeria