Tłumacz Migam

Walne Zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozprzy

W dniu 1 lutego 2014r. odbyło się Walne Zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozprzy, na którym prezes OSP wspólnie z fundatorem Panem Grzegorzem Mierzejewskim przekazali Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej  proporzec.

img_6231.jpeg

Proporzec jest przyznany MDP w uznaniu jej dorobku i tradycji. Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze (chłopców i dziewcząt) przy OSP w Rozprzy działają od 1993r. Członkowie każdego roku biorą udział w Turnieju Wiedzy Pożarniczej i zawodach sportowo-pożarniczych zajmując czołowe miejsca na szczeblu gminy, powiatu i województwa. Na Mistrzostwach Polski wg. regulaminu CTIF, które odbyły się w 2004r. w Rymanowie (woj. Podkarpackie)  sekcja chłopców zajęła II miejsce, a drużyna dziewcząt IV miejsce.

Podczas sobotniego zebrania wręczone zostały medale i odznaczenia strażackie.

img_6271.jpeg

Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymał: Ireneusz Bartosiewicz.

Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: Marian Kuśmierski, Jan Życiński, Mariusz Broś, Sławomir Kozłowski, Piotr Kołodziejczyk, Maciej Skorupa.

Odznakę Strażak Wzorowy otrzymali:

Łukasz Budzisz, Tomasz Suszyński, Michał Pawłowski, Michał Misztela, Marcin Zwoliński, Marcin Kamiński, Dawid Skrobek, Artur Krupa, Konrad Kulik, Ewa Kozłowska, Magdalena Makowicz, Anna Toma, Joanna Zając i Anna Harlejczyk.

Podsumowano również działalność za rok 2013. Sprawozdanie z działalności złożył prezes, naczelnik, skarbnik, kierownik orkiestry dętej i przewodniczący komisji rewizyjnej. W zakresie inwestycji w ubiegłym roku wykonana została termomodernizacja ściany północnej w budynku strażnicy w kwocie 68.000 zł oraz zakupiono agregat pompowy o wartości 40.000 zł.

Za rok sprawozdawczy jednogłośnie udzielono absolutorium Zarządowi.

W przyjętym planie pracy na rok 2014 uwzględniono pozyskanie środków finansowych na remont sali. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim zadeklarował natomiast pomoc w przygotowaniu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (dziewcząt i chłopców)  do wojewódzkich zawodów sportowo-pożarniczych, które odbędą się we  wrześniu.

W Zebraniu uczestniczyli: Włodzimierz Kapiec – Komendant Miejski PSP w Piotrkowie Trybunalskim,  Janusz  Jędrzejczyk - wójt gminy Rozprza,  Artur  Cubała  zastępca  wójta a zarazem prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Rozprzy, Marek Skrobek- dowódca JRG w Piotrkowie Trybunalskim, Elżbieta Piątek – Przewodnicząca Stowarzyszenia Gospodyń Gminy Rozprza, Marcin Wachnik – leśniczy.

Galeria