Tłumacz Migam

Kolejne środki unijne dla Gminy Rozprza

W dniu 3 lipca 2018 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął listy zawierające informacje o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wniosek złożony przez Gminę Rozprza znalazł się na liście projektów do dofinansowania. Operacja zakłada zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Rynku Piastowskim w Rozprzy, poprzez:

- budowę fontanny z oświetleniem w formie klasycznej,

- wykonanie posadzki obok fontanny z kostki betonowej,

-zamontowanie ławek i koszy w tym ławki wyposażonej w panel fotowoltaiczny i dwa porty USB,

- budowę oświetlenia parkowego.

Gmina Rozprza na zagospodarowanie centrum Rozprzy otrzymała dofinansowanie w wysokości 175.671,00 zł.

Chcemy jak najwięcej projektów realizować z udziałem środków zewnętrznych. Każda pozyskana „złotówka” odciąża nasz budżet i sprawia ze poprawia się życie mieszkańców i wizerunek Naszej Gminy - mówi Janusz Jędrzejczyk, wójt Gminy Rozprza.

fontanna 2.jpeg

fontanna 1.jpeg