Tłumacz Migam

Dotacje ratują zabytkowe obiekty sakralne

Na początku bieżącego roku Wójt Gminy Rozprza Janusz Jędrzejczyk zachęcał do składania wniosków do Województwa Łódzkiego o dotacje na prowadzenie prac konserwatorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego.  Pod koniec maja br. Sejmik Województwa Łódzkiego rozstrzygnął konkurs i udzielił w 2018 roku dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego. Dotację na prace konserwatorskie oraz restauratorskie przy zabytkach z naszego terenu otrzymały parafie w Mierzynie i Milejowie.

Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Józefa, św. Marii Magdaleny i Aniołów Stróżów w Milejowie otrzymała 50.000,00 zł dotacji na konserwacja monumentalnej ambony. Dotację w wysokości 61.600,00 zł na prace konserwatorskie przy elewacji gotyckiego kościoła otrzymała Parafia Katolicka p.w. św. Mikołaja BW w Mierzynie.

W dniu 11 lipca br. zostały podpisane umowy pomiędzy Województwem Łódzkim a parafiami. W podpisaniu umów wziął udział Marek Mazur – Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz Janusz Jędrzejczyk – Wójt Gminy Rozprza.

dotacje zabytki.jpeg

IMG_8627.CR2.jpeg

IMG_8619.CR2.jpeg

IMG_8609.CR2.jpeg