Tłumacz Migam

Remont wiaduktu na DK 91 w Cekanowie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi informuje, iż od dnia 16 lipca 2018r. rozpocznie się remont wiaduktu  w ciągu DK 91 w miejscowości Cekanów.

Zakres inwestycji obejmuje remont istniejącego wiaduktu kolejowego i ma na celu poprawienie parametrów technicznych wiaduktu.  W związku z planowaną inwestycją GDDKiA Oddział w Łodzi planuje w terminie od 16.07 do 14.10.2018 r. zamknąć DK 91 na odcinku inwestycji. Na czas remontu ruch zostanie poprowadzony wyznaczonym objazdem przez miejscowości Ignaców i Cekanów.

objazd Ignaców.png