Tłumacz Migam

Czy musimy oglądać takie obrazki?

,,Pod Dębem’’ miejsce nad Zalewem Cieszanowickim bardzo często odwiedzane przez plażowiczów. W letnie weekendy odpoczywa tu nawet kilkaset osób. Ustawiony tam kontener na śmieci ma im służyć, zapewnić aby mieli gdzie pozostawić resztki po biwakowaniu. Niestety to miejsce na styku Gmin Rozprza i Łęki Szlacheckie stało się miejscem podrzucania innych odpadów co widać na załączonym zdjęciu. Trafiają się opony, odpady budowlane, wielkogabarytowe i inne nie związane z wypoczynkiem nad wodą. Dzieje się tak mimo tego, że ustawa o utrzymaniu porządku i czystości  w gminach zobowiązuje do tego, żeby na terenie każdej gminy działał Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Taki Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Rozprza mieści się przy ulicy Sportowej 7 w Rozprzy (teren Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rozprzy).

Przyjmuje on nieodpłatnie w każdy roboczy poniedziałek w godz. 7.300 do 19.00 selektywnie zebrane w gospodarstwach domowych mieszkańców Gminy Rozprza: papier, szkło, tworzywa sztuczne, popiół, odpady zielone, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i odpady wielkogabarytowe, zużyte opony samochodów osobowych, odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne.

Teren ,,Pod Dębem” sąsiaduje z Lasami Państwowymi. Liczymy na pomoc strażników w ujawnieniu intruzów powodujących taki nieporządek i psujących plażowiczom komfort wypoczynku nad wodą.

DSCN0125.jpeg

DSCN0126.jpeg