RADNI GMINY ROZPRZA UDZIELILI ABSOLUTORIUM WÓJTOWI

Na XXXII sesji Rady Gminy Rozprza, która odbyła się 27 czerwca br. radni podjęli szereg uchwał. Do najważniejszych należało zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rozprza za 2017 rok oraz udzielenie absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2017 rok. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok ubiegły przedstawił skarbnik gminy – Bogdan Górecki. Zarówno uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania jak i uchwałę o udzielenie wójtowi absolutorium przegłosowano jednogłośnie. Wójt Janusz Jędrzejczyk podziękował za  udzielenie absolutorium oraz za owocną współpracę z Radą Gminy.

            Po udzieleniu absolutorium wójtowi, radni zrealizowali dalszy porządek obrad sesji w czasie którego podjęli uchwały dotyczące m.in.: udzielanie dotacji dla Powiatu Piotrkowskiego w związku z przebudową chodnika na drodze powiatowej na odcinku Dzięciary – Kęszyn, ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Rozprza oraz udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Wsi. 

Na sesję Rady Gminy zostali zaproszeni również sołtysi z okolic Niechcic, a także przedstawiciel inwestora – firmy Polska Grupa Biogazowa, która na gruncie jednego z przedsiębiorców w Niechcicach rozważa możliwość wybudowania biogazowni o mocy 1,5 MW. Radni jak i sołtysi zapoznali się z zamierzeniami inwestora. Jednocześnie inwestor złożył wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dot. budowy biogazowni. O dalszych działaniach będziemy informować.