Tłumacz Migam

RADNI GMINY ROZPRZA UDZIELILI ABSOLUTORIUM WÓJTOWI

Na XXXII sesji Rady Gminy Rozprza, która odbyła się 27 czerwca br. radni podjęli szereg uchwał. Do najważniejszych należało zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rozprza za 2017 rok oraz udzielenie absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2017 rok. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok ubiegły przedstawił skarbnik gminy – Bogdan Górecki. Zarówno uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania jak i uchwałę o udzielenie wójtowi absolutorium przegłosowano jednogłośnie. Wójt Janusz Jędrzejczyk podziękował za  udzielenie absolutorium oraz za owocną współpracę z Radą Gminy.

            Po udzieleniu absolutorium wójtowi, radni zrealizowali dalszy porządek obrad sesji w czasie którego podjęli uchwały dotyczące m.in.: udzielanie dotacji dla Powiatu Piotrkowskiego w związku z przebudową chodnika na drodze powiatowej na odcinku Dzięciary – Kęszyn, ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Rozprza oraz udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Wsi. 

Na sesję Rady Gminy zostali zaproszeni również sołtysi z okolic Niechcic, a także przedstawiciel inwestora – firmy Polska Grupa Biogazowa, która na gruncie jednego z przedsiębiorców w Niechcicach rozważa możliwość wybudowania biogazowni o mocy 1,5 MW. Radni jak i sołtysi zapoznali się z zamierzeniami inwestora. Jednocześnie inwestor złożył wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dot. budowy biogazowni. O dalszych działaniach będziemy informować.