Tłumacz Migam

Mieszkańcy Janówki oraz Milejowa mogą cieszyć się z nowej drogi

Zakończyła się kolejna inwestycja drogowa w naszej Gminie. Ponad półtorakilometrowy odcinek drogi w Janówce oraz ulicy Lazurowej w Milejowie był w budowie od świąt Wielkanocnych. Wykonawcą robót była firma PEUK z Piotrkowa Trybunalskiego. W zakresie prac było m.in.: wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz ze zjazdami do posesji, utworzenie zatoki autobusowej, oraz wybudowanie nowego chodnika w miejscach, gdzie on nie występuje. Inwestycja ta była jedną z kilku na które Gmina Rozprza otrzymała dofinansowanie ze środków europejskich. W ubiegłym roku wybudowane zostały ulice Słoneczna oraz Lipowa w Milejowie. Całość dofinansowania na wszystkie te inwestycje wyniosła blisko dwa miliony złotych z czego ponad 829 tys. to wsparcie przy budowie ulicy Lazurowej oraz drogi w Janówce.

„Budowa tych ulic ma duży wpływ na poprawę warunków komunikacyjnych nie tylko w samej Janówce i Milejowie, ale również w gminie i powiecie, ponieważ drogi te łączą się bezpośrednio z drogami powiatowymi oraz drogą krajową nr. 91” – mówi wójt Janusz Jędrzejczyk.

Władze gminy widząc konieczność poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego corocznie inwestują w infrastrukturę drogową, ze względu na ograniczony budżet w pierwszej kolejności realizowane są inwestycje, na które istnieje realna szansa pozyskania funduszy zewnętrznych.

W tym roku to kolejna zakończona inwestycja drogowa w trakcie budowy jest między innymi ulica Leśna w Rozprzy, a w planach są następne projekty, m.in. ulicy Topolowej w Niechcicach.

Inwestycja  otrzymała dofinansowanie w ramach operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.