Tłumacz Migam

"Bądź rozważny, baw się grzecznie, a w Twoim domu będzie bezpiecznie!"

 

Uprzejmie informujemy, że w związku z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi nr ZK-IV.647.2.2014 z dnia 22 stycznia 2014 roku, wzorem lat poprzednich, Szef Obrony Cywilnej Kraju- Komendant Główny PSP organizuje Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży uczestniczących do szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół specjalnych.

Ideą przedmiotowego konkursu jest zainteresowanie młodego pokolenia tematem szeroko rozumianego bezpieczeństwa, kształtowanie właściwych postaw oraz podnoszenie świadomości zagrożenia, z jakim każdy z nas może się spotkać w życiu codziennym.

Temat tegorocznej edycji będzie dotyczył bezpieczeństwa w domach i mieszkaniach. Hasło konkursu brzmi „Bądź rozważny, baw się grzecznie, a w Twoim domu będzie bezpiecznie!”.

Zgodnie z tegorocznym regulaminem do Komendy Głównej PSP trafią prace plastyczne wybrane wcześniej w szkołach. Centralna Komisja Konkursowa wybierze spośród nich prace finałowe oraz przyzna wyróżnienia. Terminy, ilość nadsyłanych prac oraz kategorie konkursowe (w tym klasa i wiek uczestnika) określa regulamin..

Wszelkie niezbędne informacje można odnaleźć na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w zakładce http://www.lodz.uw.gov.pl/page/2804 zawierającej odnośnik do strony Komendy Głównej PSP z regulaminem XVI edycji konkursu.