Tłumacz Migam

Małe granty Powiatu Piotrkowskiego podpisane

11 czerwca w Urzędzie Gminy w Rozprzy przedstawiciele pięciu stowarzyszeń z terenu Gminy podpisały umowy na dofinansowania zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; turystyki i krajoznawstwa; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Warto podkreślić, że wszystkie stowarzyszenia, które złożyły wniosek o dofinansowanie zadań otrzymały pieniądze na ten cel. Wśród planowanych wydarzeń są m.in.: promujące zdrowie, zwieszające świadomość historyczną w związku z obchodami 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, czy też promujące lokalną kulturę i sztukę. Łącznie na dofinansowania dla stowarzyszeń Gminy Rozprza, Powiat Piotrkowski przeznaczył 28 tysięcy złotych.

Umowy z ramienia Starostwa podpisał wicestarosta – Piotr Wojtysiak, natomiast w wydarzeniu uczestniczyli także wójt Gminy Rozprza – Janusz Jędrzejczyk oraz radny powiatowy – Grzegorz Konopka.

Wszystkim Stowarzyszeniom serdecznie gratulujemy!