Tłumacz Migam

INAUGURACJA PROJEKTU ,,WYKORZYSTAJ SWÓJ CZAS'' W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ROZPRZY

       W dniu 15.06.2018 r. odbyło się spotkanie inauguracyjne z uczestnikami projektu ,,Wykorzystaj swój czas''. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego.  Spotkanie słowem wstępu zostało otwarte przez Wójta Gminy Rozprza - Janusza Jędrzejczyka oraz Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozprzy- Ewę Szczegodzińską. Zarówno Pan Wójt jak i Pani Kierownik przywitali ciepło wszystkich uczestników, gratulując im zakwalifikowania się do projektu oraz możliwości poszerzenia kwalifikacji zawodowych i kompetencji społecznych. Skierowali także prośbę do regularnego uczestnictwa w zajęciach oraz we wszystkich formach wsparcia. Wójt Gminy Rozprza niejednokrotnie podkreślił jak ważne są środki europejskie podczas realizacji tego typu wsparcia, bez nich nie byłoby możliwości zapewnienia takiej pomocy klientom Ośrodka Pomocy Społecznej. Następnie Koordynator projektu - Agnieszka Piwowarska przekazała wszystkie niezbędne informacje dotyczące realizacji projektu, przedstawiła kadrę projektu. Uczestnicy projektu ,,Wykorzystaj swój czas'' zostali poinformowani o szczegółowym i indywidualnym planie wsparcia oraz otrzymali materiały biurowe, niezbędne do uczestnictwa w warsztatach.