Tłumacz Migam

84 tysiące złotych dotacji od Ministra Sprawiedliwości dla Gminy Rozprza na doposażenie jednostek OSP

Otrzymane dofinansowanie zostanie przeznaczone na zakup wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Rozprza.

Gmina Rozprza pozyskała środki finansowe w ramach naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości.

Dotacja zostanie przeznaczona na zakup sprzętu i elementów wyposażenia, zgodnie z  zapotrzebowaniem jednostek OSP. Będą to m.in. zestawy do ratownictwa technicznego i medycznego, zestawy hydrauliczne, agregat, deska ortopedyczna, piła spalinowa.

Jednostki OSP z terenu gminy Rozprza czynnie działają na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz użytkowników dróg. Każdego roku uczestniczą w kilkudziesięciu akcjach o różnym charakterze (pożary, podtopienia, zdarzenia drogowe, zabezpieczenia itp.). Jednostki OSP często jako pierwsze pojawiają się na miejscu zdarzenia, toteż w wielu przypadkach od ich wyposażenia gaśniczego, medycznego i hydraulicznego zależy przebieg akcji.

Zakup elementów wyposażenia dla jednostek OSP przyczyni się do zwiększenia mobilności i możliwości strażaków ochotników.

Doposażenie jednostek w brakujący sprzęt podniesie jakość oraz efektywność niesionej pomocy.

Przyznana dotacja stanowi 99% całkowitych kosztów projektu. Jego realizacja odbędzie się w tym roku.

IMG_1522.jpeg