Tłumacz Migam

Kolejna ulica w Gminie Rozprza wkrótce w budowie

W zakres budowy ulicy Topolowej wchodzi: budowa drogi asfaltowej o długości blisko 300 metrów wraz ze zjazdami do posesji z tłucznia, a także budowa kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym wraz z przyłączami. Budowana kanalizacja sanitarna na ulicy Topolowej to pierwszy etap większej inwestycji. Bowiem w ciągu najbliższych kilku lat planowana jest budowa w ciągu ulicy Zakładowej kanalizacji sanitarnej. „Wcześniejsze zaplanowanie infrastruktury sanitarnej pozwoli nam uniknąć późniejszych ingerencji w nowo wybudowaną jednię na ulicy Topolowej.” – mówi wójt Janusz Jędrzejczyk. „Tę inwestycję planujemy kontynuować w najbliższych latach, wtedy też połączymy istniejący odcinek z resztą infrastruktury” – dodaje wójt.

Planowane zakończenie prac na ulicy Topolowej przewidziane jest na 10 sierpnia br., a całość inwestycji po przetargu wyniesie ok 450 tys. złotych, które w całości zostaną pokryte z budżetu Gminy Rozprza.

Budowa ulicy Topolowej w Niechcicach to kolejna inwestycja w infrastrukturę drogową na terenie naszej Gminy w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Na ukończeniu są prace przy budowie drogi w Janówce oraz ulicy Lazurowej w Milejowie, a także drogi Nowa Wieś – Stara Wieś - Białocin. Trwają również prace przy przebudowie ulicy Leśnej w Rozprzy.

 „Inwestycje w infrastrukturę drogową to jeden z naszych priorytetów. W planach mamy kolejne budowy oraz remonty dróg i chodników. Niestety potrzeby są duże, a środki z budżetu oraz zewnętrzne, które możemy pozyskiwać są ograniczone. Niemniej jednak staramy się nieprzerwanie zwiększać komfort, a przede wszystkim bezpieczeństwo podróżnych w naszej gminie dokonując kolejnych modernizacji.” -  mówi wójt Gminy Janusz Jędrzejczyk

Za powstałe utrudnienia związane z pracami budowlanymi przepraszamy.

Kolejna ulica w Gminie Rozprza wkrótce w budowie.jpeg