Tłumacz Migam

Piknik rodzinny w Cekanowie

3 czerwca 2018 r. w Cekanowie odbył się po raz pierwszy Piknik Rodzinny, który bardzo licznie zgromadził społeczność tej miejscowości. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Koło Gospodyń Wiejskich, przy współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną z Cekanowa. Głównym celem Pikniku była integracja lokalnej społeczności, zachęcenie dzieci i rodziców do aktywnego spędzania czasu i do podejmowania kolejnych działań na rzecz wsi.

Oficjalne rozpoczęcie Pikniku nastąpiło o godz. 15:00. W planie imprezy znalazł się m.in. mecz piłki nożnej rodzice – dzieci, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci i dużym zaangażowaniem wśród rodziców. Koło Gospodyń Wiejskich przygotowało dla wszystkich uczestników słodki poczęstunek, a druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej pilnowali porządku podczas Pikniku.

Dzięki hojności Wójta Gminy Rozprza – Janusza Jędrzejczyka, dzieci mogły swobodnie korzystać z największej atrakcji Pikniku – dmuchanego zamku. Organizatorzy dziękują również wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wspomogli tę inicjatywę i przyczynili się do zorganizowania tego wydarzenia. Mają także nadzieję, że Piknik Rodzinny zagości na stałe wśród mieszkańców Cekanowa.