RODO- klauzula informacyjna

PDFKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Gminy w Rozprzy.pdf (110,87KB)

PDFKlauzula informacyjna - przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014r Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008r o zmianie imienia i nazwiska (74,08KB)

PDFKlauzula informacyjna - przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010r o ewidencji ludności (73,64KB)

PDFKlauzula informacyjna - przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010r o dowodach osobistych (82,17KB)


Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Rozprzy

Kontakt: Dariusz Lorenc

adres: Urząd Gminy w Rozprzy; Al. 900-lecia 3; 97-340 Rozprza

tel. 44 615 80 68

e-mail: