Tłumacz Migam

Pracownice Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozprzy wiedzą jak się bronić

W środę, 16 maja pracownice OPS w Rozprzy uczestniczyły w kursie samoobrony zorganizowanym przez policję na wniosek Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska.

Mundurowi w trakcie spotkania omówili zasady bezpiecznego zachowywania się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz obrony koniecznej. Głównym celem tego szkolenia było zdobycie wiedzy oraz umiejętności w zakresie obrony przed atakiem napastnika.

Dzięki cennym wskazówkom funkcjonariuszy, uczestnicy zajęć ćwiczyli elementy technik samoobrony, a także dowiedzieli się, iż zachowując zimną krew i opanowanie, można uchronić się przed niebezpieczeństwem. Mimo ogromnego zaangażowania w treningi, policjanci życzyli wszystkim, by nigdy nie doszło do sytuacji, w której będą zmuszeni wykorzystać swoje umiejętności i zastosować je praktyce.