Tłumacz Migam

Znamy finalistów XVI Gminnego Festiwalu Piosenki - Nowa Wieś 2018

  XVI GMINNY FESTIWAL PIOSENKI NOWA WIEŚ 2018

W dniu 27.04.2018 r. w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi odbył się XVI Gminny Festiwal Piosenki. Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi oraz Urząd Gminy w Rozprzy.

Festiwal na stałe wpisał się w kalendarz imprez kulturalnych. Cieszy się dużym zainteresowaniem wśród solistów i ich opiekunów. Pozwala rozwijać pasje, odkrywać młode talenty wokalne, popularyzować piosenki w języku polskim. Ma charakter edukacyjny i wychowawczy.

Uroczystość rozpoczęła dyrektor Szkoły Podstawowej - Justyna Kaniewska witając przybyłych gości: Bożenę Nagrodzką – sekretarz Gminy Rozprza, Zdzisławę Jakubik- sołtys Nowej Wsi, Zofię Reszka – przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich ze Starej Wsi i Piotra Misztelę – Radnego Gminy Rozprza.

Swoje umiejętności wokalne zaprezentowało  37 uczestników ze szkół i przedszkoli gminy Rozprza. Finalistów oceniało profesjonalne JURY w składzie: Dorota Środa – nauczyciel muzyki oraz Krzysztof Janowski – muzyk, kompozytor, autor tekstów,  występujący od trzech lat w zespole, z nowym składem akustycznym, pod nazwą „ Stare Kufle”.

Zgodnie z regulaminem konkurs odbywał się w czterech kategoriach wiekowych: pierwsza kategoria obejmowała dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów klasy I, druga kategoria to uczniowie klasy II i III, trzecia kategoria to soliści z klas IV – V a czwarta, uczniowie z klas VI – VII.

Każdy uczestnik wykonał solo jedną piosenkę. Jury wyłoniło zdobywcę Nagrody Wójta Gminy Rozprza  oraz laureatów i wyróżnionych w poszczególnych kategoriach wiekowych. Ocenie podlegał: dobór repertuaru dostosowany do wieku i możliwości wokalnych solistów dziecięcych,  umiejętności wokalne (czystość i poprawność intonacyjna, dobra dykcja, poprawność interpretacyjna), ogólny wyraz artystyczny, zaangażowanie, ruch sceniczny, oddanie klimatu piosenki.

A oto wyniki:

Nagrodę specjalną otrzymała: Wiktoria Ingier ze Szkoły Podstawowej w Milejowie.

Kategoria klas O – I

I miejsce: Aleksandra Misztela – SP Nowa Wieś

II miejsce: Maja Zimna – SP Nowa Wieś

III miejsce: Daria Nagrodzka – SP Milejów

Wyróżnienie: Kalina Krajewska – SP Milejów 

Kategoria klas II - III

I miejsce: Szymon Jeż – SP Rozprza

II miejsce: Lena Olczyk – SP Mierzyn

III miejsce: Kaja Bełdowska – SP Mierzyn

Wyróżnienie: Hanna Błażejewska – SP Niechcice

Kategoria klas IV - V

I miejsce: Jagoda Domagała – SP Rozprza

II miejsce: Maja Krasoń – SP Straszów

III miejsce: Anna Pielużek – SP Nowa Wieś

Wyróżnienie: Julia Krasoń – SP Straszów

Kategoria klas VI - VII

I miejsce: Aleksandra Kulik – SP Straszów

II miejsce: Julia Kowalska – SP Nowa Wieś

III miejsce: Iga Jakubik – SP Mierzyn

Wyróżnienie: Filip Sobański – SP Nowa Wieś

Osoby nagrodzone i wyróżnione otrzymały dyplomy oraz nagrody rzeczowe, pozostałym uczestnikom, wręczono drobne upominki. Organizatorzy składają serdeczne podziękowania Wójtowi Gminy  Rozprza- Januszowi Jędrzejczykowi za ufundowanie nagród dla laureatów festiwalu, Radzie Rodziców SP w Nowej Wsi za dofinansowanie upominków dla wszystkich uczestników oraz pomoc przy organizacji festiwalu, dyrektorom i nauczycielom za wkład w przygotowanie uczniów do konkursu.

Koordynatorami organizacyjnymi festiwalu były panie: Justyna Kaniewska - dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi, Agnieszka Jaskólska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, Lidia Jureńczyk - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.