Tłumacz Migam

Budowa ulicy Leśnej w Rozprzy już wkrótce

27 kwietnia br. nastąpiło przekazanie placu budowy – ulicy Leśnej firmie PEUK – wykonawcy robót.

Zanim jednak na placu budowy pojawi się generalny wykonawca prac - firma PEUK, Zakład Gospodarki Komunalnej z Rozprzy dokona wymiany wodociągu. Prace te rozpoczną się już na początku maja.

Następnie na koniec maja firma PEUK, przystąpi do przebudowy Leśnej, na odcinku od drogi krajowej nr 91 do ulicy Sportowej. Jest to kontynuacja podjętego zadania inwestycyjnego, ponieważ pierwszy etap, tj. budowa ulicy Leśnej od ulicy Sportowej do posesji nr 62 została wykonana w ubiegłym roku.

W zakres tego etapu wchodzi m.in.: wykonanie nawierzchni asfaltowej o szerokości 6 metrów i długości ponad 366 metrów, przebudowa  chodników i zjazdów do posesji oraz budowa kanalizacji deszczowej na odcinku 200 metrów, a także wymiana oświetlenia ulicznego. Całość prac po przetargu wyniesie blisko 700 tysięcy złotych.  

 „Inwestycje w infrastrukturę drogową to jeden z naszych priorytetów. W planach mamy kolejne budowy oraz remonty dróg i chodników. Niestety potrzeby są duże, a środki z budżetu oraz zewnętrzne, które możemy pozyskiwać są ograniczone. Niemniej jednak staramy się nieprzerwanie zwiększać komfort, a przede wszystkim bezpieczeństwo podróżnych w naszej gminie dokonując kolejnych modernizacji.” -  mówi wójt Gminy Janusz Jędrzejczyk

Za powstałe utrudnienia związane z pracami budowlanymi przepraszamy.