Tłumacz Migam

Obchody Rocznicy 3 Maja w Szkole Podstawowej w Milejowie

Rocznice uchwalenia Konstytucji 3 Maja uroczyście obchodzili polscy patrioci już podczas rozbiorów, pomimo represji i sprzeciwu zaborców. Wielkim świętem państwowym rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja była w okresie międzywojennym. Po drugiej wojnie światowej w nowej rzeczywistości politycznej i ustrojowej, zaprzestano obchodzenia tej rocznicy. Dopiero 6 kwietnia 1990r. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej zdecydował przywrócić jako święto państwowe dzień 3 maja, to jest rocznicę uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji w 1791 roku.

27 kwietnia 2018r. w Szkole Podstawowej w Milejowie uczniowie i nauczyciele obchodzili to święto szczególnie uroczyście. W czasie akademii uczniowie, ubrani we wspaniałe stroje z epoki, przedstawili historię podpisania pierwszej w Europie i drugiej na Świecie konstytucji. Następnie dyrektor szkoły – Iwona Misztela, wraz z wójtem Januszem Jędrzejczykiem wręczyli nagrody oraz dyplomy uczestnikom międzyszkolnego konkursu „Portret Józefa Piłsudskiego”, zorganizowanego z okazji obchodzonej w tym roku rocznicy 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Na zakończenie uroczystości również w związku z tym wydarzeniem przed budynkiem szkoły zasadzono dąb. Akcja sadzenia dębów na 100-lecie Obchodów Odzyskania Niepodległości jest prowadzona w całym kraju. Włączają się w nią m.in.: samorządowcy, szkoły, harcerze, a także Para Prezydencka.