Tłumacz Migam

Termin rozstrzygnięcia konkursu na OZE przesunięty

17 kwietnia 2018 roku Zarząd Województwa Łódzkiego wprowadził zmiany w regulaminie konkursu dotyczącego odnawialnych źródeł energii. W związku ze zmianami ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów przeprowadzona będzie w terminie 252 dni roboczych, tj od 22 stycznia 2018 roku do 22 stycznia 2019 roku. Po ocenie formalnej wniosków zostanie przeprowadzona jeszcze ocena merytoryczna, po której Zarząd Województwa rozstrzygnie konkurs przez zatwierdzenie w formie uchwały listy projektów.

Przypominamy, iż Gmina Rozprza w styczniu 2018 r. w ramach w/w konkursu złożyła wniosek o dofinansowanie 136 instalacji OZE dla mieszkańców gminy.

Mieliśmy nadzieję, że już w tym roku będzie szansa na montaż instalacji u naszych mieszkańców a tym samym na zmniejszenie zjawiska niskiej emisjimówi wójt Janusz Jędrzejczyk. Zgodnie z wprowadzonymi przez Zarząd Województwa Łódzkiego zmianami, rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na wiosnę 2019 toku, a w przypadku otrzymania przez naszą gminę dofinansowania, pierwsze instalacje OZE zostaną zamontowane w lipcu 2019r. - kontynuuje wójt gminy.

Termin rozstrzygnięcia konkursu na OZE przesunięty.jpeg