Tłumacz Migam

Tydzien z internetem

Gminna Biblioteka Publiczna w Rozprzy po raz kolejny włączyła się w ogólnoeuropejską kampanię „Tydzień z Internetem”, której celem jest zachęcenie jak największej liczby osób do poznania możliwości, jakie daje Internet.

Hasłem przewodnim tegorocznej edycji było krytycznie myślenie. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego wspólnie z Polską Akcją Humanitarną przygotowała scenariusz warsztatu „Wiadomości ze świata”, który 22 marca wspólnie z biblioteką zrealizowała klasa VIIa ze Szkoły Podstawowej w Rozprzy. Młodzież wcieliła się w role reporterów odpowiedzialnych za rubrykę popularnego serwisu internetowego. Uczestnicy spotkania podzielili się na cztery zespoły. Każda z drużyn miała do wykonania cztery zadania, dzięki którym mogła przygotować materiały do serwisu. Podczas zajęć młodzież przekonała się, że przekazy medialne, które do nas docierają, niekoniecznie opierają się na rzetelnych źródłach, a to samo wydarzenie może być różnie postrzegane przez dane grupy. Siódmoklasiści dowiedzieli się również jak ocenić wiarygodność informacji, w tym jak rozpoznać tak zwane „fake newsy”.

W Polsce „Tydzień z Internetem” odbył się już po raz ósmy.  W dotychczasowych edycjach wzięło udział ponad 2.000 instytucji i blisko 75.000 osób. Koordynatorem akcji jest organizacja pozarządowa All Digital, w Polsce koordynuje ją Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego we współpracy z partnerami.