Tłumacz Migam

Dyskutowali o bezpieczeństwie

Organizatorami debaty byli: komendant Miejski Policji w Piotrkowie Tryb., Komendant Komisariatu Policji w Gorzkowicach oraz wójt Gminy Rozprza. Jej głównym tematem było bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Rozprza, a w szczególności sprawa włamań do domów do których doszło. „Bezpieczeństwo mieszkańców jest dla nas priorytetem. Rozmawiamy z mieszkańcami i wychodzimy naprzeciw ich problemom. Te zdarzenia zaistniały w bardzo krótkim odstępie czasu i wywołały duży niepokój. W tym momencie sytuacja się uspokoiła. Jest to zasługa wspólnych działań samorządu Gminy Rozprza z mieszkańcami oraz policją.” – uspokajał wójt Janusz Jędrzejczyk. Na potwierdzenie tych słów pełniący obowiązki komendanta miejskiego podinsp. Krzysztof Mikułowski przybliżył statystyki włamań z 2017 roku. W dalszej części spotkania mieszkańcy mogli przedstawić funkcjonariuszom policji oraz wójtowi swoje spostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa na drogach. „Na bieżąco monitorujemy potrzeby i w miarę możliwości prawnych i finansowych staramy się interweniować.” – podsumował wójt.