Tłumacz Migam

Coraz bliżej nowych placów zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie Gminy Rozprza

Już od kilku lat Gminy Rozprza inwestuje w infrastrukturę rekreacyjną dla mieszkańców którzy chcą spędzać aktywnie czas wolny ze swoimi rodzinami. W pierwszej kolejności powstały place zabaw znajdujące się przy szkołach i przedszkolach, ale dostęp do nich ma każdy zainteresowany. Ponad to w Niechcicach w zeszłym roku przy nowo wybudowanym parkingu powstała siłownia zewnętrzna, która cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem.

W tym roku kolejna infrastruktura rekreacyjna powstanie w miejscowościach,  które jej nie posiadają.

Place zabaw powstaną w miejscowościach Lubień oraz Wroników. W Lubieniu plac powstanie na terenie należącym do Parafii Rzymskokatolickiej w Lubieniu, a we Wronikowie przy świetlicy wiejskiej. Nawierzchnia amortyzująca upadek na placach zabaw zostanie wykonana z piasku. Przy wejściu na plac zabaw zostanie ustawiona tablica informacyjna, regulamin, ławki oraz kosz. Teren zostanie wydzielony od pozostałej części nieruchomości niskim ogrodzeniem z furtką. Na wydzielonym terenie zostaną zamontowanie urządzenia:

- zestaw rekreacyjny dwuwieżowy

- huśtawki sprężynowe (bujaki)

- huśtawka wagowa

- huśtawka wahadłowa

- urządzenie linarne.

Siłownia zewnętrzna powstanie w Rozprzy przy ulicy Sportowej. Teren ten znajduje sie w bezpośrednim sąsiedztwie stadionu, bloków oraz osiedla mieszkalnego. Siłownia będzie stanowiła uzupełnienie dla obiektów sportowych znajdujących się na stadionie. Teren siłowni zostanie wygrodzony a teren ćwiczeń będzie wykonany z nawierzchni bazaltowo-granitowej zagęszczonej piaskiem. Przy wejściu na teren zaplanowano dwa utwardzone place ze stojakami na rowery, ławki parkowe oraz tablicę informacyjną. W strefie ćwiczeń zostaną zamontowane urządzenia: wioślarz stojący, wahadło, orbitrek, prasa ręczna, drążek oraz twister. Obok strefy ćwiczeń zostanie ulokowany teren z zielenią niską i nasadzeniami roślinności krzewiastej.

W poniedziałek, 26 marca wójt Gminy Rozprza – Janusz Jędrzejczyk oraz skarbnik Gminy – Bogdan Górecki podpisali stosowną umowę, na podstawie których udzielona zostanie dotacja z funduszy unijnych. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 199 tysięcy złotych z czego 126.887,00 zł to dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

„Są to kolejne inwestycje dla poprawy życia naszych mieszkańców, które zostaną zrealizowane z udziałem środków unijnych” – mówi wójt Janusz Jędrzejczyk.Należy zauważyć, iż Gmina Rozprza mimo prowadzenia szeregu działań oszczędnościowych, prowadzi również politykę zrównoważonego rozwoju gminy. Staramy się w pierwszej kolejności  realizować zadania, na które istnieje realna szansa pozyskania funduszy zewnętrznych, a taką właśnie możliwość stwarza sięganie po środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” - kontynuuje wójt gminy.

Coraz-bliżej-nowych-placów-zabaw-i-siłowni-zewnętrznej-na-terenie-Gminy-Rozprza.jpeg