Zasady dokonywania zgłoszeń na funkcję urzędnika wyborczego