Tłumacz Migam

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy został wybrany do dofinansowania projektu konkursowego „Wykorzystaj swój czas”

Realizacja projektu przewidziana jest od 1 maja br. a zakończy się 31 grudnia przyszłego roku.  Wartość projektu to ponad 425 tys. złotych z czego dofinansowanie wynosi blisko 362 tys. zł. 

Jego celem jest aktywizacja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Do projektu zostanie zakwalifikowanych 20 uczestników – 12 kobiet oraz 8 mężczyzn, którzy zarejestrowani są w Powiatowym Urzędzie Pracy, jako osoby bezrobotne. Celem programu jest aktywizacja również osób niepełnosprawnych. W związku z tym spośród kobiet 4 będą musiały posiadać orzeczenie o niepełnosprawności.

Projekt zakłada przygotowanie dla każdej z grup odpowiednich szkoleń i kursów zawodowych. Panie będą mogły wziąć udział w warsztatach z wizażu oraz spotkań z psychologiem, a także skorzystać ze szkoleń na operatora wózków widłowych z egzaminem UDT oraz na sprzedawcę w standardzie ECCC. Panowie uczestniczyć będą w szkoleniach na spawacza metodą MAG-135 oraz TIG-141, a także cięcia plazmą. Dla osób niepełnosprawnych przygotowano kurs fryzjerski oraz szkolenie komputerowe. Natomiast wszyscy uczestnicy projektu otrzymają możliwość uczestnictwa w warsztatach z psychologiem, poradnictwa zawodowego, poradnictwa prawnego oraz udziału w kursie prawa jazdy kat. B.

Dzięki udziałowi w tym projekcie, szanse znalezienia pracy przez jego uczestników będą dużo większe, a warunki bytowe ulegną znacznej poprawie.