Tłumacz Migam

Dyskutowali o bezpieczeństwie w Gminie Rozprza

28 lutego br. odbyło się posiedzenie 29 sesji Rady Gminy Rozprza. Po otwarciu obrad, stwierdzeniu quorum oraz przedstawieniu porządku obrad przez przewodniczącego – Tomasza Gemela głos zabrali przedstawiciele policji: zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Piotrkowie Tryb. -  mł. Insp. Jacek Rzepkowski, komendant komisariatu policji w Gorzkowicach – podinsp. Grzegorz Sikora, a także sierż. szt. Karolina Banaszczyk z komisariatu policji w Gorzkowicach.

            Jednym z najważniejszych tematów, który został poruszony przez funkcjonariuszy policji był ten dotyczący bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Rozprza. W ostatnim czasie coraz częściej słyszy się o włamaniach i kradzieżach, również na terenie naszej Gminy. W związku z tym, komendant komisariatu policji w Gorzkowicach wspólnie z wójtem Gminy Rozprza – Januszem Jędrzejczykiem przygotowali ulotkę informującą jak zabezpieczyć dom i mienie przed ewentualną kradzieżą, a także jak ustrzec się przed oszustwem. W wersji papierowej zostanie ona rozprowadzona wśród sołtysów w czasie ich comiesięcznego spotkania 7 marca. Każdy z mieszkańców będzie mógł pobrać ją od swojego sołtysa. W wersji elektronicznej ulotka dostępna jest także pod tym adresem. Komendanci apelowali także o współpracę mieszkańców Gminy Rozprza. W przypadku zauważenia obcych osób, niecodziennych, niepokojących sytuacji w swojej okolicy należy bez obaw powiadomić swojego dzielnicowego lub bezpośrednio skontaktować się z najbliższym komisariatem policji pod numerami 997 i 112. W czasie spotkania Radni zostali zapoznani z postępem prac przygotowawczych budowy nowego komisariatu policji w Rozprzy. Według zapewnień zostanie on otwarty jeszcze w tym roku. W związku z rosnącymi zagrożeniami komendant Rzepkowski zwrócił się również do Rady Gminy w Rozprzy o przyznanie środków na ponadnormatywne patrole policji  na terenie Gminy Rozprza. Decyzja w tej sprawie zapadnie na kolejnej sesji Rady Gminy. Ostatnim punktem spotkania z funkcjonariuszami było przedstawienie propozycji zorganizowania dla młodzieży z 7 klas szkół podstawowych oraz gimnazjalistów warsztatów dotyczących przeciwdziałania różnego rodzaju uzależnieniom. 

            W dalszej części spotkania Radni Gminni obradowali zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.