Tłumacz Migam

X POWIATOWY KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO

W ostatnią sobotę, 24 lutego 2018 r. w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rozprzy przeprowadzona została jubileuszowa, dziesiąta edycja Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego
i Niemieckiego organizowanego już po raz kolejny przez Aleksandrę Huryk - nauczyciela języka angielskiego i Blankę Zarembę - nauczyciela języka niemieckiego. Od kilku już lat patronat honorowy nad  konkursem sprawuje Starosta Powiatu Piotrkowskiego, który jest też głównym sponsorem nagród dla zwycięzców. Niestety, ze względu na wygaszanie gimnazjów, tegoroczny konkurs jest już ostatnim organizowanym w dotychczasowej formule.

Głównym celem organizatorów jest propagowanie języków obcych wśród młodzieży gimnazjalnej. Konkurs od lat jest chętnie wykorzystywany przez nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego jako instrument motywujący uczniów do rozwijania sprawności językowych oraz podejmowania intelektualnych wyzwań. Pozwala również odkrywać uzdolnienia i talenty językowe uczniów.
60-cio minutowy test pisemny sprawdza dotychczasowe umiejętności w zakresie rozumienia tekstu czytanego, reagowania językowego, jak również znajomości struktur leksykalno – gramatycznych. Spotkanie licznej grupy uczniów i nauczycieli języków obcych to również doskonały sposób
na integrację środowiska szkolnego w naszym powiecie.

Od lat konkurs przeprowadzany był na dwóch poziomach: klasy pierwsze i drugie. W tym roku udział brali już tylko uczniowie klas drugich, stąd uczestników było znacznie mniej. Do konkursu zgłosiło się 10 szkół gimnazjalnych (bądź podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi) powiatu piotrkowskiego z: Rozprzy, Czarnocina, Dąbrowy nad Czarną, Gomulina, Moszczenicy, Rękoraja, Sulejowa, Tomawy, Woli Krzysztoporskiej i Wolborza. Testy gramatyczno-leksykalne rozwiązywało 27 uczniów.

Po części konkursowej uczniowie udali się na poczęstunek i zwiedzanie obiektu szkoły, natomiast przybyli opiekunowie (nauczyciele języków obcych) sprawdzili prace.

Najlepsi w konkursie okazali się

z języka angielskiego:

I miejsce – Albert Piekarski, Wolbórz

II miejsce – Aleksander Gieszcz, Wolbórz

III miejsce – Maja Pasieczyńska, Sulejów

IV miejsce – Martyna Bieńkowska, Moszczenica

V miejsce – Kinga Cecotka, Rozprza

z języka niemieckiego:

I miejsce – Natalia Łuczyńska, Gomulin

II miejsce – Karolina Gibaszek, Czarnocin

III miejsce – Mateusz Ciołkowski, Tomawa

IV miejsce – Ewelina Gajda, Wolbórz

V miejsce –Anna Pabich, Rozprza

W/w uczniowie otrzymali wartościowe nagrody, ufundowane przez Starostwo Powiatowe oraz przez Radę Rodziców w postaci słowników, podręczników do gramatyki, repetytoriów, readersów
i kursów językowych na CD. Ponadto każdy uczestnik konkursu oraz przybyli opiekunowie dostali pamiątkowe dyplomy.

Konkurs, podobnie jak w latach ubiegłych, cieszył się dużym zainteresowaniem zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli