Tłumacz Migam

WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ W ROZPRZY

W dniu 19 lutego 2018 r. w Urzędzie Gminy w Rozprzy odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Rozprzy. W spotkaniu uczestniczyli delegaci GSW Rozprza oraz zaproszeni goście w osobach:

- Janusz Jędrzejczyk – wójt Gminy Rozprza

- Artur Cubała – zastępca wójta Gminy Rozprza,

- Krzysztof Krajewski – przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb.,

- Dariusz Pytka– dyrektor Związku Spółek Wodnych z/s w Gomulinie.

Działalność Spółki w roku sprawozdawczym 2017 koncentrowała się przede wszystkim na konserwacji rowów oraz usuwaniu awarii na sieci drenarskiej u członków spółki. Zarząd pracował w składzie:

Tomasz Pstrokoń – przewodniczący

Alfred Leśniewski – zastępca przewodniczącego

Zbigniew Jagiełło – członek

Mieczysław Suwart - członek

W 2017 roku Spółka zrzeszała 1633 członków i działała na obszarze 2375 ha na którym zajęła się opieką i konserwacją:

-  8, 5 km rowów,

-  oraz 8 przepustów i mostków

W czasie spotkania ustalono także wysokość składek z 1 hektara użytków zielonych, gruntów zdrenowanych i odwodnionych rowami na sumę 21 zł. Ponadto zobowiązano Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Rozprzy do przekazania zaległości w opłacaniu składek członkowskich na utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowej za okres dłuższy niż 2 lata do postępowania windykacyjnego.

Zbieranie składek powierzono sołtysom poszczególnych sołectw. Składki można również wpłacać na rachunek bankowy GSW Rozprza Nr 87 8973 0003 0010 0200 4943 0001 w Banku Spółdzielczym Ziemi Piotrkowskiej w Rozprzy.

W 2017 r ściągalność składek wynosiła 83,8%, natomiast 45% dochodów spółki stanowiły otrzymane dotacje z Gminy Rozprza i Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.