Inwestycje 2018

  • Przecięciem biało-czerwonej wstęgi oficjalnie otwarto drogę w Janówce

    W piątek, 20 lipca na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 91 oraz drogi prowadzącej przez Janówkę spotkali się przedstawiciele Samorządu, ksiądz proboszcz z Parafii Milejów oraz mieszkańcy by oficjalnie otworzyć nowo wyremontowaną ulicę. W uroczystości uczestniczyli: wójt Gminy Rozprza – Janusz Jędrzejczyk, przewodniczący Rady Gminy Rozprza – Tomasz Gemel, radny powiatowy – Grzegorz Konopka, proboszcz parafii Milejów – ks. Piotr Kotas, sołtys sołectwa Janówka – Alfred Leśniewski oraz mieszkańcy Janówki.

  • Kolejne środki unijne dla Gminy Rozprza

    W dniu 3 lipca 2018 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął listy zawierające informacje o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wniosek złożony przez Gminę Rozprza znalazł się na liście projektów do dofinansowania