Inwestycje 2018

  • Blisko 1,7 mln zł. dofinansowania dla szkół w gminie Rozprza

    Wiosną gmina Rozprza złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego wniosek o dofinansowanie pt. „Rozwińmy skrzydła - poprawa jakości kształcenia w gminie Rozprza”. Dzięki dobrze przygotowanemu wnioskowi projekt znalazł się na 19 miejscu na 99 wniosków i otrzymał dofinansowanie w wysokości 1.644.105,59 zł (środki z UE). Całkowita wartość projektu – 1.767.855,48 zł

  • Gmina Rozprza przekazała sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP

    W dniu 28 sierpnia br. Wójt Gminy Rozprza – Janusz Jędrzejczyk wraz z Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP w Rozprzy, a jednocześnie zastępcą wójta – Arturem Cubałą oraz skarbnikiem gminy – Bogdanem Góreckim przekazali sprzęt ratowniczy Jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z Rozprzy, Niechcic, Starej Wsi, Mierzyna, Milejowca, Wronikowa, Rajska Małego, Łazy Duże oraz Cekanowa. Sprzęt został zakupiony  w ramach dotacji otrzymanej z Funduszu Sprawiedliwości, będącego w dyspozycji Ministra Sprawiedliwości