Tłumacz Migam

Kolejne zebrania sprawozdawcze w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Rozprza za nami

Kolejne zebrania sprawozdawcze w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Rozprza za nami. W mijającym  tygodniu gospodarzami spotkań były jednostki OSP Mierzyn oraz OSP Lubień. Zebrania odbyły się zgodnie z przyjętym harmonogramem. Strażacy składali sprawozdania ze swojej działalności, sprawozdania finansowe, przedstawiali plany działalności i plany finansowe na 2018 rok. Zarządy OSP otrzymały absolutorium za okres sprawozdawczy. W spotkaniach strażackich uczestniczyli również starosta Powiatu Piotrkowskiego- Stanisław Cubała, wójt Gminy Rozprza – Janusz Jędrzejczyk oraz Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rozprzy, a jednocześnie zastępca wójta – Artur Cubała.